Het stuk grond waarover gediscussieerd wordt tussen oppositie en meerderheid en die al omheind werd nog voor de verkoop rond was.
Facebook N-VA Roeselare Het stuk grond waarover gediscussieerd wordt tussen oppositie en meerderheid en die al omheind werd nog voor de verkoop rond was.

Roeselaarse oppositie dient klacht in tegen grondverkoop: “Te goedkoop en politiek favoritisme”

De Roeselaarse oppositiepartijen (N-VA, Vlaams Belang en Groen) dienen gezamenlijk een klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Ze vragen daarmee de nietigverklaring van de verkoop van een stuk stadsgrond in de Hadewijchstraat die volgens hen veel te goedkoop verkocht werd aan familie van enkele CD&V-kopstukken.

Op de gemeenteraad van 4 mei werd de beslissing goedgekeurd om een stuk grond, eigendom van de stad Roeselare en gelegen in de Hadewijchstraat in Beveren, te verkopen. De drie oppositiepartijen (N-VA, Vlaams Belang en Groen) trokken toen al stevig van leer tegen de verkoop

“Los van elkaar hadden we dezelfde bezwaren tegen deze verkoop”, duiden Dieter Carron (N-VA), Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) en Bert Wouters (Groen) hun klacht. “Het stukje grond waarover sprake, is een stukje openbaar groen langs een fietspad en uitermate geschikt als een groenbuffer tussen de spoorweg, het fietspad en de wijk. Het stuk grond is ook in het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) ingetekend als een zone voor openbaar groen. Daarnaast is de verkoopsprijs van 39 euro per vierkante meter vergeleken met de grondprijs in de aanpalende verkaveling, waar die oploopt tot 325 euro per vierkante meter, zeer laag. Het stuk grond grenst bovendien aan twee percelen die beide eigendom zijn van de koper. Met de aankoop van dit perceel creëert hij een grote meerwaarde bij verkoop later. Ten derde is er een zweem van politiek favoritisme. De koper is een neef van schepen Coppé (CD&V) en een broer van de lokale CD&V-voorzitter. Als kers op de taart heeft, nog voor de beslissing werd goedgekeurd in de gemeenteraad, de koper reeds een afsluiting rond het perceel geplaatst en zo alvast het openbaar karakter weggenomen en zich de grond toegeëigend.”

Voor de oppositie is dit alles meer dan een brug te ver. Samen beslisten ze om er klacht tegen in te dienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. “Onze stad heeft naast nood aan meer groen ook nood aan een zuiver en transparant bestuur. Dat de verzamelde oppositiepartijen, over alle ideologische grenzen heen, zich daarin samen vinden, is een teken aan de wand. Het gezamenlijk indienen van deze klacht is dan ook een krachtig signaal dat we willen geven. Wij zien dan ook vol vertrouwen de beslissing van het agentschap tegemoet, alsook de vernietiging van deze verkoop.”

Lees meer