5 Giovanni Nowé, Pascale Denys, schepen Nathalie Muylle (CD&V), Guy Taerwe, Matthias Vandamme en Bart Vandenbroucke, die samen het kernteam vormen die de realisatie van het nieuwe stadhuis begeleidt, voor het vroegere politiekantoor en het recente gedeelte van het stadhuis dat straks tegen de vlakte gaat.
Joke Couvreur Giovanni Nowé, Pascale Denys, schepen Nathalie Muylle (CD&V), Guy Taerwe, Matthias Vandamme en Bart Vandenbroucke, die samen het kernteam vormen die de realisatie van het nieuwe stadhuis begeleidt, voor het vroegere politiekantoor en het recente gedeelte van het stadhuis dat straks tegen de vlakte gaat.

Roeselare bouwt nieuw stadhuis... op locatie huidig stadhuis

Het Roeselaarse stadsbestuur maakt tegen 2024 werk van een nieuw stadhuis op de huidige locatie aan de Botermarkt. Het historisch gedeelte aan de Grote Markt wordt bewaard, gerenoveerd en omgevormd tot ontmoetingsplek. Het recentere deel, het oude politiekantoor, het stadsarchief en enkele panden langs de Zuidstraat ruimen plaats voor een duurzaam en slim gebouw. Vanaf 2021 zal de dienstverlening omwille van de sloop- en bouwwerken tijdelijk op een andere locatie centraal in de stad ondergebracht worden, al is het vandaag nog niet duidelijk waar.

Stad Roeselare denkt al langer na over een nieuw stadhuis. De problemen van het huidige stadhuis zijn al langer gekend: moeilijk toegankelijk voor mindervaliden, de ligging van het onthaal, de kleine wachtruimte op piekmomenten, de situering van een aantal diensten op de tweede verdieping, … Het gebouw is verouderd, allesbehalve energiezuinig en onderhoudsvriendelijk. Voor het nieuwe stadhuis lagen drie locaties op tafel: het station, de site van het leegstaande Spillebad en de plek van het huidige stadhuis. “De kogel is nu door de kerk”, vertelt patrimoniumschepen Nathalie Muylle (CD&V). “Het nieuwe stadhuis blijft op de site Botermarkt. We zijn ervan overtuigd dat we hier een heel open huis kunnen realiseren, een dynamische plek met de beste dienstverlening in het midden van de stad.” De keuze is gemaakt op basis van externe studies en adviezen. Eén van de redenen dat er gekozen is voor een nieuw stadhuis op de huidige plek, is het feit de stad er al eigenaar is van de gronden. Ook werd een grondige renovatie onderzocht, maar dat bleek niet interessant en budgettair niet haalbaar.

5 Het historische gedeelte van het  stadhuis wordt bewaard en na renovatie omgevormd tot ontmoetingsplek.
Joke Couvreur Het historische gedeelte van het stadhuis wordt bewaard en na renovatie omgevormd tot ontmoetingsplek.

Historisch gedeelte blijft bestaan

De totale projectsite voor het nieuwe stadhuis omvat het gebied tussen de Botermarkt, de Grote Markt, de Zuidstraat en de Patersstraat en het huidige stadsarchief. Het historisch gedeelte van het stadhuis aan de Grote Markt blijft bestaan. “We gaan een subsidiedossier opstellen voor de renovatie ervan en het is de bedoeling dat dit deel omgevormd wordt tot een echte ontmoetingsplek voor burgers, bedrijven en verenigingen”, weet schepen Muylle. “De rest van de gebouwen op de projectsite, samen goed voor dik 3.000 vierkante meter, gaan tegen de vlakte. Er zijn binnen het bouwblok nog enkele panden, denk maar aan de frituur en bakkerij Mahieu, die geen eigendom zijn. We gaan met die mensen rond de tafel, maar er is geen enkele druk naar hen toe. Wat we extra kunnen verwerven, zien we als surplus maar indien dit niet gebeurt blijven we even goeie vrienden en maken we werk van de integratie van hun eigendommen.”

5 De gekleurde blokken op het plan zijn panden die de stad in eigendom heeft. Samen vormen ze de projectzone voor het nieuwe stadhuis.
Stad Roeselare De gekleurde blokken op het plan zijn panden die de stad in eigendom heeft. Samen vormen ze de projectzone voor het nieuwe stadhuis.
5 Op de perceelskaart zie je duidelijk dat het huidige archief ook meegenomen wordt in het project.
Stad Roeselare Op de perceelskaart zie je duidelijk dat het huidige archief ook meegenomen wordt in het project.

Stadsdiensten

In de gemeenteraad van 25 juni wordt een procedure opgestart voor de aanstelling van een multidisciplinair ontwerpteam voor het nieuwe stadhuis. Zij krijgen de opdracht een transparant en open huis waar elke Roeselarenaar trots kan op zijn te ontwerpen, een architecturaal staaltje dat past in de omgeving en dat in eerste instantie een modern, dienstverlenend kantoor voor de burger is. Bij het ontwerp wordt ook bekeken of er combinaties mogelijk zijn met andere invullingen zoals diensten, wonen of handel en horeca. Het gebouw moet verder een voorbeeld van duurzaamheid zijn en het stadsbestuur wil de site ook vergroenen. “Het is de bedoeling om het nieuwe stadhuis in 2024 in gebruik te nemen. De werken zullen wellicht starten in 2021. Dit betekent dat alle stadsdiensten twee tot tweeënhalf jaar elders zullen gehuisvest worden. We zijn hiervoor de oefening nog aan het maken. We willen de dienstverlening alvast samenhouden en zo centraal mogelijk onderbrengen.”

5 Het oude politiekantoor en het recente deel van het stadhuis gaan tegen de vlakte.
Joke Couvreur Het oude politiekantoor en het recente deel van het stadhuis gaan tegen de vlakte.

Over het kostenplaatje van het nieuwe stadhuis is tot slot nog niet veel bekend. De kostprijs wordt bepaald na aanstelling van het ontwerpteam en de nodige middelen worden voorzien in het meerjarenplan. Het bestuur maakt zich alvast sterk dat de investering in een nieuwbouw samengaat met een stevige besparing door onder andere een sterke vermindering van het energie- en waterverbruik.

1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.
  • filiep manhaeve

    aha terug plaats voor een (bereikbare) politiepost in het centrum :)

Lees meer