2 Het Leuvens Historisch Genootschap zal juridische stappen zetten om de sloop van de Verpleegstersschool te voorkomen.
Vertommen Het Leuvens Historisch Genootschap zal juridische stappen zetten om de sloop van de Verpleegstersschool te voorkomen.

"Verpleegstersschool moet blijven"

STAD EN BOUWPROMOTOR WILLEN ICONISCH GEBOUW SLOPEN

Het Leuvens Historisch Genootschap (LHG) gaat juridische stappen ondernemen om de afbraak van de Verpleegstersschool op de Hertogensite te voorkomen. "Alle partijen erkennen de iconische waarde van het gebouw. En toch is er een sloop gepland. Dat is onaanvaardbaar", zegt Ramon Kenis. Schepen Carl Devlies zegt dat er keuzes gemaakt moesten worden.

De stad Leuven heeft samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed, de KU Leuven en promotor Resiterra de zogenaamde Realisatieconvenant Onroerend Erfgoed afgesloten. Daarin staan de plannen voor de Hertogensite, die in de volksmond ook wel eens ziekenhuissite wordt genoemd. De stad Leuven omschrijft de convenant als een breed gedragen oplossing voor de ontwikkeling van het gebied langs de Brusselsestraat en de Kapucijnenvoer, met respect voor het aanwezige erfgoed. Daar is niet iedereen het mee eens. Het Leuvens Historisch Genootschap (LHG) al zeker niet, volgens secretaris Ramon Kenis.


"De verpleegstersschool moet blijven", zegt Kenis. "LHG gaat grotendeels akkoord met de uitwerking van het project, maar de sloop van de verpleegstersschool is onaanvaardbaar. Het Leuvens Historisch Genootschap gaat juridische stappen zetten om de afbraak alsnog te voorkomen."


LHG klaagt ook aan dat de studie die promotor Resiterra liet uitvoeren blijkbaar 'geheim' is, want zelfs de gemeenteraadsleden mochten ze niet inkijken. "Promotor Resiterra liet een bouwtechnisch onderzoek uitvoeren waaruit zou moeten blijken dat het hergebruik van de structuur enkel mogelijk is na zeer grote ingrepen. Die conclusie is echter tegengesteld aan de masterstudie Architectuur. Blijkbaar mag de 'privéstudie' van Resiterra niet worden ingekeken. Wat hebben ze te verbergen?"


Ook de Leuvense oppositiepartij N-VA stelt zich vragen over de 'geheime studie'. "Ik hoop dat we binnen tien jaar niet moeten zeggen dat we weer een iconisch gebouw zijn kwijtgespeeld. Denk maar aan de vishal op de Vismarkt. Stop met de geheimzinnigheid en leg de studie op tafel."

2 De Hertogensite.
Vertommen De Hertogensite.

Studie is niet geheim

Niemand kan de promotor verplichten om inzage te geven in de studie maar volgens Erik Van Hoof, de grote baas van Resiterra, is dat ook niet nodig. "Die studie is helemaal niet geheim. Eerlijk gezegd begrijp ik de commotie niet."


Ook schepen Carl Devlies (CD&V) begrijpt de opschudding over de afbraak van de verpleegstersschool niet. "Meer dan 90 procent van het erfgoed op de Hertogensite wordt bewaard maar er moesten helaas keuzes worden gemaakt", klinkt het. "We hebben gekozen voor een afbraak zodat er meer ruimte komt voor openbaar vervoer en een eventuele toekomstige tramlijn."

Gele olifant

Conclusie? Er zullen nog enkele juridische watertjes doorzwommen worden vooraleer de verpleegstersschool tegen de grond ligt maar voor de beruchte 'grijze olifant' en 'gele olifant' zal dat niet nodig zijn. "We staan achter de sloop van de twee ziekenhuisblokken", zegt Kenis. Ook voor burgemeester Tobback (sp.a) is de sloop van de lelijke 'olifanten' alvast een reden om te feesten. "Meer zelfs, als die gele olifant tegen de grond gaat, kan ook ik vredig gaan!"

Lees meer