Na het circulatieplan is de Bruulparking het meest besproken dossier in de Leuvense politiek. Met uitzondering van Open Vld staan oppositie en meerderheid staan lijnrecht tegenover elkaar.
Foto Vertommen Na het circulatieplan is de Bruulparking het meest besproken dossier in de Leuvense politiek. Met uitzondering van Open Vld staan oppositie en meerderheid staan lijnrecht tegenover elkaar.

Bruulparking: graven of begraven?

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN LEUVEN

Na het circulatieplan is de Bruulparking het meest besproken dossier in de Leuvense politiek. Is de geplande ondergrondse parking in de benedenstad een zegen of vloek? Met uitzondering van Open Vld staan oppositie en meerderheid staan lijnrecht tegenover elkaar.

De Bruulparking onder park De Bruul in de benedenstad is één van de hete hangijzers in de aanloop naar 14 oktober. Meer zelfs, de ondergrondse parking was dat al in de verkiezingscampagne in 2012. Of ze er ook effectief komt, zal van de volgende coalitie afhangen want tot op heden ging er nog geen schop in de grond. Oppositiepartij N-VA was in 2012 tegen het project maar in de loop van de legislatuur veranderde de partij het geweer van schouder. Ondertussen is er opnieuw een evolutie in de visie van N-VA. Kandidaat-burgemeester Lorin Parys van N-VA meent dat het budget van zo'n 30 miljoen euro beter besteed kan worden in de stad. "Wij zeggen duidelijk neen tegen de Bruulparking. Dat levert 30 miljoen euro op die we uitsparen en kunnen investeren in betere mobiliteit, stadsvernieuwing en sociaal beleid. Nu de beslissing over de locatie van de podiumkunstenzaal nog niet genomen is, kan het volgende college de hele benedenstad samen bekijken. N-VA pleit voor een herinrichting van de Vismarkt met behoud parkeerplaatsen voor de handel, een Toekomstmuseum in de Brusselstraat en een podiumkunstenzaal aan het station." Of met andere woorden: N-VA linkt de eventuele bouw van de Bruulparking aan de locatie van de podiumkunstenzaal. Ook oppositiepartij Groen is tegen de realisatie van de Bruulparking maar wel om andere redenen als N-VA. Volgens Lies Corneillie en David Dessers heeft de benedenstad geen nood aan een ondergrondse parking. "Groen is tegen nieuwe parkeergarages in de binnenstad. Zo zuig je verkeer de stad in en dat is wat we net niet willen", klinkt het. "De stad kocht zopas parking Vaartkom en die ligt op amper 1,5 kilometer van de locatie waar men 30 miljoen euro wil uitgeven aan parking De Bruul. De Bruulparking moet niet gegraven maar begraven worden!"

Enkel parking volstaat niet

Oppositiepartij Open Vld staat positiever tegenover het project, weliswaar met een kritische waarschuwing. Kandidaat-burgemeester Rik Daems: "Het volstaat niet om een parking te bouwen aan de Bruul. Ook de wijk en de straten naar de handelswijken vlak bij de Vismarkt en Mechelsestraat moeten aangepakt worden. Er moeten ook voorzieningen voor fietsen, bushaltes en stopplaatsen voor taxi's voorzien worden. Verder moet de parking de mogelijkheid geven aan de bewoners om een parkeerplaats te huren aan verminderde tarieven. Zo kunnen er heel wat auto's van bewoners veilig gestald worden en kan het aantal plaatsen in de woonwijken worden verminderd." Bij de voorstanders uiteraard de huidige meerderheid. Kandidaat-burgemeester Carl Devlies verdedigt de Bruulparking als een vurig voorstander. "Die parking is noodzakelijk voor de ontwikkeling van de benedenstad. Pas na de realisatie van de Bruulparking kan de Vismarkt autovrij worden", klinkt het. Bij sp.a schenkt kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani ondertussen ook klare wijn. "Er moet een ondergrondse parking komen langs de lus in de benedenstad. Principieel zijn we voor de Bruulparking maar de locatie staat wat mij betreft niet vast. Als iemand een beter voorstel heeft dan hoor ik het graag maar er moet een ondergrondse parking komen in dat stadsdeel." (BMK)

Lees meer