Soldaten aan het oefenen in Marche-les-Dames.
Photo News Soldaten aan het oefenen in Marche-les-Dames.

Geen straf voor legerinstructeur die rekruut stomp in de maag gaf

Twee korporaals van het Belgische leger krijgen geen straf voor een uit de hand gelopen dril vijf jaar geleden in het trainingskamp in Marche-les-Dames. Enkele kandidaat-paracommando’s werden toen uit hun bed gelicht door de twee en kregen een stomp in de maag. De twee stonden terecht voor slagen en verwondingen. Een instructeur werd vrijgesproken en zijn collega kreeg de opschorting.

Het tafereel speelde zich af in de nacht van 10 op 11 september 2015 in het Kwartier Generaal Roman in Marche-les-Dames van Defensie. Een klas van 48 Nederlandstalige rekruten volgde er een opleiding tot paracommando. Van donderdag op vrijdag kregen de rekruten een vrij kwartier, wat in burgertaal zoveel betekent als vrijaf. Wie koos om naar huis te gaan, werd de volgende ochtend om 7.30 uur weer paraat verwacht. De rekruten die opteerden om te blijven overnachten, werden in het holst van de nacht uit hun bed gelicht voor een inspectie van het materiaal. Wie niet in orde bleek, mocht zich aan een dreun in de maag verwachten. Een misnoegde rekruut die de opleiding door medische redenen uiteindelijk niet haalde, kon de zogezegde ‘tik op de buikspieren’ maar moeilijk verkroppen. Zijn vader, eveneens een militair, trok aan de alarmbel. Uiteindelijk werd het parket van Namen ingelicht en die stuurde bijna twee jaar later een minnelijke schikking naar de twee betrokken instructeurs - toen nog in rang van eerste soldaat. Omdat de afwikkeling in het Frans verliep, volgde er nooit een overschrijving. Daardoor belandde de zaak nu op het bord van de Leuvense strafrechter. Die moest oordelen of de dril te verantwoorden was in het kader van de opleiding of dat het om louter slagen ging die werden toegebracht in de vrije tijd van de rekruut.

Vermaakuitstap

Voor het parket was de tweede optie de meest plausibele. Het openbaar ministerie beweerde dat de twee instructeurs net terug waren van “een vermaakuitstap” die nacht en dat ze onder invloed van alcohol waren. Dat werd echter altijd ontkend door de twee soldaten. Voor R.G., die de slag met de platte hand uitdeelde, werd een probatie-opschorting gevraagd. De rechtbank sprak uiteindelijk een opschorting uit, waarbij de feiten bewezen zijn, maar geen straf volgt. Volgens de rechter is het bewezen dat G. slagen toediende aan twee rekruten die overnachtten op in het basiskamp. De slagen zouden tijdens de vrije tijd gebeurd zijn, omdat alle rekruten pas ’s ochtends op het appel verwacht werden. “Gelet op het blanco strafblad en het overschrijden van de redelijke termijn”, was de opschorting het verdict. De andere soldaat werd over de ganse lijn vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. De twee werden binnen het leger niet officieel berispt, maar als sanctie zouden ze niet mee op missie naar Afrika vertrokken zijn. “Ik heb gewoon gedaan wat ze met mij destijds in mijn opleiding hebben gedaan”, verklaarde G. aan de rechter. Door de opschorting valt G. misschien nog een tuchtsanctie binnen het leger te vrezen. Daarom wordt eventueel beroep overwogen. Daarvoor heeft hij nog dertig dagen de tijd.

Lees meer