De rector van de KU Leuven Luc Sels.
Belga De rector van de KU Leuven Luc Sels.

KU Leuven verstrengt maatregelen rond labo-onderzoek en stages en gaat nu helemaal digitaal

De KU Leuven verstrengt haar maatregelen voor labo-onderzoek, online lessen en stages. De universiteit gaat nu volledig digitaal, stages worden opgeschort en nieuwe experimenten kunnen niet meer plaatsvinden.

De verstrengde maatregelen van de KU Leuven houden in dat er geen nieuwe experimenten of onderzoeksactiviteiten in laboratoria worden opgestart. De lopende experimenten worden veilig en ordentelijk afgerond. Dit geldt ook voor het onderzoek in het kader van de masterproef. De opschorting geldt uiteraard niet voor onderzoeksgroepen die werken aan middelen om de epidemie te bestrijden.

“In de meeste onderzoeksgroepen, afdelingen en laboratoria, is de impact intussen zo groot dat de werkorganisatie in het gedrang komt,” zegt rector Luc Sels. “We willen te allen tijde de veiligheid van onze medewerkers kunnen garanderen”, aldus de rector. Stages waarvoor studenten fysiek op de werkplek aanwezig moeten zijn, worden opgeschort. Uitgezonderd de stagiairs in de gezondheidszorg. Daar beslist de verantwoordelijke op de stageplaats zelf over de aanwezigheid.

Helemaal digitaal

Al het onderwijs aan de KU Leuven verloopt sinds 16 maart volledig digitaal en zal dat ook zijn tot het einde van het academiejaar. Dat zorgt al meteen voor indrukwekkende cijfers: meer dan 60.000 studenten en meerdere duizenden stafleden van de KU Leuven gebruiken dagelijks de digitale alternatieven. Ook het aantal zelfgemaakte video-opnames is de voorbije week maar liefst vertienvoudigd: docenten laden dagelijks zo’n 1.000 nieuwe lesopnames op in de elektronische leeromgeving Toledo. 

“Ik ben echt onder de indruk van de snelheid waarmee onze docenten, medewerkers en studenten de ‘helemaal digitaal’-beweging hebben gemaakt,” zegt rector Luc Sels. “Op amper een week tijd is de universiteit helemaal getransformeerd, zonder enige onderbreking van haar activiteiten. De keuze die we enkele jaren geleden gemaakt hebben voor een verregaande digitalisering werpt vandaag haar vruchten af”, aldus de rector.

Examens gaan door

Volgens de KU Leuven komen de examens nog niet in het gedrang. Er worden wel volop verschillende scenario’s en specifieke invullingen besproken, maar voorlopig gaan de examens dus nog gewoon door.

Lees meer