UCLL Hogeschool in Leuven
Vertommen UCLL Hogeschool in Leuven

Leuvense Hogeschool UCLL verlengt digitaal onderwijs tot 18 mei

De Vlaamse hogescholen hebben woensdagmorgen bekendgemaakt dat er tot 18 mei digitaal onderwijs wordt gegeven. Ook de Leuvense Hogeschool UCLL heeft die boodschap nu gecommuniceerd naar haar studenten. 

De KU Leuven en andere universiteiten hebben vorige week al beslist om tot op het einde van dit academiejaar uitsluitend digitaal les te geven. Bij de Hogeschool UCLL was er sprake van digitaal onderwijs tot 5 april, maar ook die termijn wordt nu verlengd. Alle hogescholen, waaronder dus ook UCLL in Leuven, hebben aangekondigd dat er tot en met 18 mei digitaal les wordt gegeven.

“De lessen na de paasvakantie terug opstarten, blijkt niet realistisch. De kans is erg groot dat de overheid de huidige maatregelen zal verlengen, misschien tot midden mei. Maar omdat het aandeel praktijklessen, labo’s en stages gemiddeld veel hoger is bij ons, willen we in wat nog rest van het academiejaar, daar nog sterk op inzetten”, aldus UCLL Leuven. De hogeschool is een inventarisatie gestart om voor de paasvakantie die specifieke opleidingsonderdelen in kaart te brengen. “Stages worden zoveel mogelijk omgezet naar alternatieve opdrachten zodat een evaluatie mogelijk wordt. Stages die echt niet kunnen doorgaan, proberen we in de zomerperiode in te halen", klinkt het.

Vanaf 18 mei zal er in de Leuvense hogeschool – onder voorbehoud van bijkomende maatregelen – weer beperkt contactonderwijs zijn. Begin juni starten nog steeds de examens en evaluaties, al zullen die er door de mogelijks aanhoudende regel van social distancing anders uitzien. De UCLL bekijkt momenteel nog creatieve examenvormen. “We proberen zoveel mogelijk maatregelen te nemen zodat we het academiejaar kunnen afronden zoals voorzien én de vakantieperiode kunnen vrijwaren”, aldus de Leuvense hogeschool.

Lees meer