Lorin Parys (N-VA) bijt van zich af in moskee-rel: “Burgemeester Ridouani (sp.a) vergist zich van vijand!”

De procedure voor de intrekking van de erkenning van de Al Ishaan-moskee in Leuven blijft de gemoederen beroeren. Volgens de meerderheid maakt N-VA Leuven er een politiek spelletje van en moeten de feiten afgewacht worden vooraleer te oordelen. Vooral Lorin Parys (N-VA) kreeg tegenwind maar hij bijt nu van zich af. “N-VA gaat niet mee in de persoonlijke aanvallen maar wil antwoorden”, klinkt het.

Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) in de moskee van Al Ishaan in Leuven. Volgens de meerderheidspartijen is de handelswijze van N-VA Leuven een persoonlijke aanval op Mohamed Ridouani.
Vertommen Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) in de moskee van Al Ishaan in Leuven. Volgens de meerderheidspartijen is de handelswijze van N-VA Leuven een persoonlijke aanval op Mohamed Ridouani.

Wat is er nu wel of niet aan de hand in de Al Ishaan-moskee in Leuven? Op dit moment is nog niet bekend om welke redenen precies Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA) de procedure opstartte om de erkenning van de Leuvense moskee in te trekken. Wel bekend is dat Homans in een officiële brief aan de stad Leuven advies vraagt nadat haar uit vertrouwelijke bron alarmerende informatie bereikte over de activiteiten van de Al Ishaan-moskee. Meer concreet zou het onder meer gaan om betrouwbare aanwijzingen over salafistisch onderwijs in de moskee. 

De lokale N-VA-afdeling liet al snel van zich horen over de kwestie en dat was niet naar de zin van de meerderheid in Leuven. Groen veroordeelde N-VA vrijwel meteen en stelde dat de partij een hele geloofsgemeenschap in een slecht daglicht stelde door hun manier van handelen. Ook burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) hekelde N-VA omdat ze de feiten uit het dossier niet willen afwachten en CD&V sloot zich daar bij aan. Vooral fractieleider Lorin Parys (N-VA) was de voorbije dagen kop van jut en wordt verweten dat hij een politiek spel speelt in de moskee-kwestie.

De burgemeester vergist zich van vijand. Dat is niet de oppositie die haar werk doet maar de organisatie die het salafisme onderwijst in Leuven

Lorin Parys (N-VA)

Parys neemt dat niet en bijt nu fel van zich af. “N-VA gaat niet mee in de persoonlijke aanvallen maar wil antwoorden op de vragen die nu aan de oppervlakte zijn gekomen”, zegt Lorin Parys. “Als de minister-president de procedure tot intrekking van de erkenning van de moskee opstart op basis van zwaarwichtige feiten zoals het feit dat de moskee ‘gelinkt wordt aan onderwijsactiviteiten van een salafistische vereniging die mogelijk een risico vormt op de verspreiding van extremisme’ is het de burgemeester die moet optreden en vragen beantwoorden. Hij is verantwoordelijk voor veiligheid maar hij reageert enkel op Facebook. De burgemeester vergist zich trouwens van vijand. Dat is niet de oppositie die haar werk doet maar de organisatie die het salafisme onderwijst in Leuven. Dat moet onze gemeenschappelijke opponent zijn. Al de rest leidt ons af van de inhoud.”

Welke vragen?

Blijft de vraag op welke vraagtekens Lorin Parys antwoord wil krijgen in een bijzondere zitting van de commissie Veiligheid. Parys is daar kort en duidelijk over. “Wist het stadsbestuur dit? En was de burgemeester op de hoogte dat een salafistische organisatie actief was binnen de moskee? Wat wordt daar precies onderwezen en hoeveel Leuvenaars volgden daar die lessen? Op die vragen wil N-VA Leuven duidelijke antwoorden.”

Schepen Devlies wees op het voordeel van de subsidies. Zo komen de preken online en is er dus democratische controle. Maar op de site van de moskee is al sinds 2017 geen preek meer te lezen…

Lorin Parys van N-VA

N-VA Leuven wijst er ook op dat er onduidelijkheid is over de subsidies van de stad Leuven aan de moskee. “Eind november 2017 ontdekten we dat de imam van de moskee in zijn preek opriep vrouwen te slaan met een stok. De moslimexecutieve schorste de man en de schepen van Diversiteit veroordeelde de uitspraken. Ze zei ook dat de provincie en niet de stad de moskee subsidieerde. Nochtans had het schepencollege een paar dagen voordien beslist de moskee 12.500 euro jaarlijkse subsidie toe te kennen om de beeldvorming van de islam en moslims in Leuven te verbeteren. Die subsidie werd vervolgens gewoon uitbetaald. Hoe kan dat? De moskee huist in een gebouw van de stad aan de Vaart en betaalt daar volgens wat we vandaag weten 1 euro per jaar voor maar krijgt ook nog eens 10.000 euro huursubsidie. Wij willen graag weten hoe die vork aan de steel zit. En nu blijkt dat eind 2018 de geschorste imam terug aan de slag is gegaan in de moskee. Schepen Carl Devlies (CD&V) wees recentelijk op het voordeel van de subsidies. Zo komen de preken online en kan iedereen lezen wat er wordt gepredikt en is er dus democratische controle, luidde zijn redenering. Maar op de website van de moskee is al sinds 2017 geen enkele preek meer te lezen…Hoe controleert het stadsbestuur dan wat er daar gepredikt wordt? Wij hebben dus veel vragen en willen die graag beantwoord zien in het belang van alle Leuvenaars.”

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer