De Tervuursesteenweg in Bertem krijgt onder meer een nieuw wegdek.
vertommen De Tervuursesteenweg in Bertem krijgt onder meer een nieuw wegdek.

Onderhoudswerken aan de Tervuursesteenweg starten op 2 juni

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op 2 juni met onderhoudswerken aan de Tervuursesteenweg, tussen Berg Taborweg in Leuven en de Weygenstraat in Bertem. De Tervuursesteenweg krijgt een nieuw wegdek en betere markeringen voor de fietspaden.

Vanaf 2 juni tot aan de start van het bouwverlof op 13 juli zijn er werken aan de Tervuursesteenweg, tussen Berg Taborweg in Leuven en de Weygenstraat in Bertem. Over een afstand van ongeveer drie kilometer wordt de rijweg in beide richtingen voorzien van nieuwe onderlagen en een toplaag in asfalt. Naast de vernieuwing van het wegdek, krijgt ook het fietspad een lokaal onderhoud. Een deel van de fietspaden, tussen de Terbankstraat en de Groeneweg, krijgt een betere signalisatie.

Twee fasen

De onderhoudswerken gebeuren in twee fasen, waarbij telkens een rijrichting volledig wordt afgesloten. De aannemer start de werken vanaf 2 juni in de eerste fase in de rijrichting van Brussel tot halfweg juni. In de tweede fase vanaf half juni tot 13 juli wordt het wegdek in de rijrichting van Leuven aangepakt. Opgelet: Het doorgaand verkeer op de Tervuursesteenweg blijft alleen mogelijk vanuit Brussel richting Leuven, ook wanneer de aannemer van kant wisselt. Het verkeer richting Leuven kan doorrijden in de werfzone aan 30km per uur. Vanuit Leuven worden auto’s systematisch omgeleid via de ring naar de Koning Boudewijnlaan. 

Voetgangers kunnen het voetpad te allen tijde blijven gebruiken. Voor fietsers richting Leuven geldt tijdens de eerste fase van de werken een omleiding via Bertem centrum en Egenhoven naar Leuven. Plaatselijk verkeer rijdt binnen de werfzone via versmalde rijstroken tot aan de woning of handelszaak. Ook het kruispunt van de N3 met de Berg Taborweg, de Sint-Jansbergsesteenweg en de Celestijnenlaan blijft open voor verkeer.

Lees meer