Fractieleider N-VA Lorin Parys
BELGA Fractieleider N-VA Lorin Parys

Oppositiepartij N-VA reageert op jaarrekening 2019: “Stadsbestuur zwijgt over negatieve cijfers van het OCMW”

De jaarrekening 2019 van het huidige schepencollege is afgerond en klaar om aan de gemeenteraad voor te leggen. Volgens schepen van financiën Carl Devlies (CD&V) is dat een positieve rekening. “Met een overschot 33,8 miljoen euro in de exploitatierekening”, vertelde hij eerder in ons nieuws. Bij oppositiepartij N-VA klinkt een ander verhaal: “Stadsbestuur zwijgt over de negatieve cijfers van het OCMW”, stellen ze.

De eerste jaarrekening van het huidige schepencollege is een feit en wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad. Volgens bevoegd schepen Devlies is dat een positieve rekening. “We leggen tevreden een positieve rekening neer met een overschot van 33,8 miljoen euro in de exploitatierekening”, vertelt hij. Stad Leuven investeerde afgelopen jaar vooral in meer en veiligere fietsverbindingen en het stadspatrimonium. Oppositiepartij N-VA stelt zich vragen. “Het is een beetje gek dat het stadsbestuur trots is op een overschot op de rekening van vorig jaar. Dat komt er omdat niet alle beloofde investeringen zijn uitgevoerd en omdat de inkomsten uit boetes en belastingen gestegen zijn. Er stond oorspronkelijk 75 miljoen euro ingepland voor investeringsuitgaven, maar er werd maar 45 miljoen euro uitgegeven”, zegt fractieleider Lorin Parys.

Volgens N-VA Leuven zijn de cijfers niet helemaal correct. “Het stadsbestuur zwijgt over de negatieve cijfers van het OCMW en over het feit dat de stadsschuld maal vier gaat”, gaat Parys verder. “Er is sprake van een exploitatie-overschot van 33,8 miljoen euro, terwijl het eigenlijk maar 26,1 miljoen euro bedraagt als men de cijfers van het OCMW mee in rekening neemt”, voegt gemeenteraadslid Pieterjan Vangerven er aan toe. 

Aangepaste meerjarenbegroting

De oppositiepartij vraagt nu een nieuwe meerjarenbegroting die Leuvenaars, getroffen door de coronacrisis, moet helpen. “We moeten ons als stad scharen aan de kant van alle Leuvenaars die het door corona moeilijk krijgen, bijvoorbeeld om hun huis af te betalen. Daarom willen we de geplande verhoging van de belasting op wonen schrappen, net zoals we de stadstaksen op ondernemen dit jaar niet willen innen”, zegt Parys. “De verminderde ontvangsten compenseren we door bijvoorbeeld het openluchtzwembad van 11 miljoen euro aan de Vaart te schrappen”, besluit N-VA.

Lees meer