PARCUM nieuwe naam voor Museum Parkabdij

Zoals reeds bekend is Leuven dit najaar een museum rijker in de Abdij van Park. Ondertussen raakte bekend dat de opvolger van het huidige Museum Parkabdij de naam PARCUM zal krijgen. De openingstentoonstelling 'Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding' loopt van 25 oktober tot 25 februari 2018.


Het moet een dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur worden met Abdij van Park in Heverlee als thuisbasis. "Op 25 oktober opent PARCUM zijn deuren met een tentoonstelling over de betekenis van afzondering en isolement in religieuze beleving", zegt persverantwoordelijke Loes Verschuren. "De restauratie van de westvleugel van het abdijgebouw is onlangs afgerond. De voormalige ontvangstruimtes van de abt worden de komende maanden omgevormd tot museumzalen. Hiermee wordt de tentoonstellingsoppervlakte van het huidige Museum Parkabdij meer dan verdrievoudigd. Het gebruik van de prachtige historische ruimtes biedt heel wat mogelijkheden voor PARCUM."


PARCUM zal thematentoonstellingen brengen op het kruispunt van religie, kunst en cultuur. "Als dialoogmuseum hebben we bijzondere aandacht voor de betekenis van religie, kunst en cultuur in de multireligieuze en superdiverse samenleving van vandaag. Door religieus erfgoed te verbinden met universele thema's willen we betrokkenheid creëren bij bezoekers van allerlei levensbeschouwelijke en culturele achtergronden", aldus Liesbet Kusters, curator van PARCUM. (BMK)

Lees meer