Personenbelasting daalt opnieuw: van 7 naar 6,7 procent

Leuven heeft extra financiële ademruimte en dat laat volgens schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V) voor het tweede jaar op rij een verlaging van de personenbelasting toe. "We gingen al van 7,5 naar 7 procent, en nu zakken we naar 6,7 procent", klinkt het.

De stad Leuven sloot onlangs de jaarrekening voor 2016 af met een overschot van 26.797.151 euro. "Een bijzonder positief resultaat", zegt schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V). "Dit maakt het mogelijk om opnieuw een belastingverlaging door te voeren. In 2016 gingen we al van 7,5 naar 7 procent. Dit jaar kunnen we een verlaging aankondigen van 7 naar 6,7 procent." Ter vergelijking: in andere centrumsteden bedraagt de gemiddelde aanslagvoet 7,47 procent. De onroerende voorheffing blijft behouden op 1.400 opcentiemen, maar ook dat is lager dan het gemiddelde van de centrumsteden (1.536 ).


De oppositiepartijen maken evenwel gewag van een 'goed nieuws-show', en noemen de verlaging van de gemeentebelasting een kat in een zak voor de Leuvenaar.

Eén Stella per maand

"De indirecte belastingen voor een gezin met twee kinderen zijn met 1.450 euro gestegen", zegt Lorin Parys (N-VA). "Dat is ongeveer een Stella per maand aan directe belastingen minder, tegenover 120 extra bakken Stella aan indirecte belastingen." Ook Open Vld heeft kritiek. "Leuven heeft het budget om de personenbelasting fors te verlagen naar 5,5 procent", aldus Rik Daems. "We zullen in onze alternatieve begroting bewijzen dat dit perfect kan." Groen ziet vooral voordelen voor mensen met een groter financieel vermogen. "De verlaging van de belasting zal de gemiddelde Leuvenaar zo'n 3,33 euro per maand opleveren. Het klinkt goed, maar het is een maatregel die vooral tegemoetkomt aan mensen met veel geld", besluit Thomas Van Oppens. (BMK)

Lees meer