3 Voor hun aandeel in de mensonterende doop die de twintigjarige student burgerlijk ingenieur het leven kostte, legde de universiteit de zeventien aanwezige leden van Reuzegom een taakstraf van 30 uur en een paper op.
RV Voor hun aandeel in de mensonterende doop die de twintigjarige student burgerlijk ingenieur het leven kostte, legde de universiteit de zeventien aanwezige leden van Reuzegom een taakstraf van 30 uur en een paper op.

Profs KU Leuven vragen in open brief strengere straffen voor ex-leden Reuzegom: “Sommigen studeren of werken zelfs nog aan onze universiteit”

 Vandaag hebben meer dan 20 medewerkers van de KU Leuven in een open brief hun teleurstelling geuit over de aanpak van de universiteit in de Reuzegom-zaak. “Indien de mensonterende behandeling van een student met de dood als gevolg geen zwaarste inbreuk is op ‘eerbied voor de menselijke persoon’, dan kunnen we het algehele nut van een tuchtreglement in vraag stellen”, klinkt het in de open brief. De medewerkers willen dat alle betrokken studenten onmiddellijk geschorst worden.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen aan.

Gisteren was voormalig rector Rik Torfs nog kritisch tegenover de aanpak van de Leuvense universiteit in verband met de Reuzegom-zaak. De medewerkers van de KU Leuven geven aan in een open brief diep geschokt en beschaamd te zijn over de recente onthullingen rond het overlijden van student Sanda Dia. “Als professoren aan deze universiteit, die zich verantwoordelijk voelen voor het klimaat dat de KU Leuven studenten biedt, kunnen we dit alles niet met lede ogen aanschouwen. Welk signaal geven we aan huidige en toekomstige studenten indien tot op vandaag geen enkele van de 18 betrokken daders enige noemenswaardige sanctie heeft gekregen? De daders van de Reuzegom hebben hun studies kunnen voortzetten; sommige zijn intussen zelfs afgestudeerd. Andere leden die op de hoogte waren van de omstandigheden van het overlijden van Sanda Dia hebben weinig hinder ondervonden of werken als assistent aan onze universiteit. Dit tart elke verbeelding.”

Als ondertekenaars vragen we dat alle betrokken leden van het ondertussen ontbonden Reuzegom die momenteel nog aan onze Alma Mater studeren met onmiddellijke ingang geschorst worden en alle banden met de universiteit verbroken worden

Medewerkers KUL

Intimidaties

De medewerkers van de KUL stellen dat de studentenvertegenwoordigers die voor een meer kordate aanpak pleiten intimidaties hebben ondervonden. “Vandalisme, bedreigingen, homofobe beledigingen - handelingen die niet thuishoren aan de universiteit en die ondanks de neergelegde klachten tot op heden ongestraft zijn gebleven”, zeggen ze. “Het gerecht moet zijn werk doen, maar als universiteit kunnen en moeten we ook reageren. Een tuchtrechtelijke sanctie heeft geen strafrechtelijk karakter. Een universiteit kan zelfstandig beslissen welke studenten aan haar instellingen welkom zijn. Zeker nu nieuwe elementen aan het licht zijn gekomen die duidelijk aantonen dat deze studenten hebben gelogen in hun getuigenis.”

(lees verder onder de foto)

3 De overleden student Sanda Dia
Sander Bral De overleden student Sanda Dia

“Artikel 122 van het tuchtreglement laat er geen enkele twijfel over bestaan: studenten dienen zich in hun gedragingen en sociale betrekkingen zowel binnen als buiten de universitaire gemeenschap te laten leiden door eerbied voor de menselijke persoon. Indien de mensonterende behandeling van een student met de dood als gevolg geen zwaarste inbreuk is op “eerbied voor de menselijke persoon”, dan kunnen we het algehele nut van een tuchtreglement in vraag stellen.”

Schorsing

In de open brief vragen ze aan de KUL om alle betrokken leden van het ondertussen Reuzegom met onmiddellijke ingang te schorsen en dat alle banden met de universiteit verbroken worden. “Tevens moet de KU Leuven zich beraden over de mogelijke sancties die ze nog kan nemen ten aanzien van degenen die ondertussen zijn afgestudeerd, waarvan er minstens één aan onze universiteit tewerkgesteld zou zijn.”

De elementen die in de berichtgeving rond de affaire naar boven zijn gekomen wijzen duidelijk op racisme en elitisme. Onze universitaire missie is niet enkel studenten op te leiden voor de arbeidsmarkt, maar vooral ook verantwoordelijke burgers te vormen die met een juist moreel kompas de wereld ingaan

Medewerkers KUL

“Verder verzoeken we ook een herziening van de bestaande tuchtprocedure en een evaluatie van de specifieke tuchtprocedure gevolgd ten aanzien van de leden van Reuzegom. Artikel 125 van het tuchtreglement voorziet vijf mogelijke sancties, gaande van waarschuwing tot de uitsluiting als meest verregaande sanctie. Een tuchtcommissie wordt enkel samengeroepen wanneer een uitsluiting door de vicerector wordt overwogen. Wij willen daar verandering in zien, zodat er garanties komen dat zwaarwichtige feiten als deze niet enkel door de vicerector worden beoordeeld maar automatisch voor een tuchtcommissie verschijnen.”

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag 

“We roepen de universiteit tevens op nog meer werk te maken van haar gelijke kansen- en diversiteitsbeleid, dat tot dusver te vrijblijvend is. De werking van het meldpunt grensoverschrijdend gedrag moet worden geëvalueerd: hoeveel meldingen gebeuren er op jaarbasis? Wat gebeurt er met de klachten? Verder moet het bestaan van dit meldpunt actiever worden gepromoot onder de studenten. De elementen die in de berichtgeving rond de affaire naar boven zijn gekomen wijzen duidelijk op racisme en elitisme. Onze universitaire missie is niet enkel studenten op te leiden voor de arbeidsmarkt maar vooral ook verantwoordelijke burgers te vormen die met een juist moreel kompas de wereld ingaan. Daarin dragen wij een nooit te relativeren verantwoordelijkheid.”

“Wij roepen dan ook het rectoraat op om het juiste signaal naar haar personeel en studenten te sturen en kordaat te handelen. We bieden waar nuttig graag onze hulp aan.”

Lees ook:

Deze 18 Reuzegommers riskeren 10 jaar cel na de dood van Sanda Dia (+)

3 Reuzegom - student die buitenkomt met o.a. zijn advocaat in 2019
VTM Nieuws Reuzegom - student die buitenkomt met o.a. zijn advocaat in 2019

Lees meer