TONY VAN GALEN

Regionaal Landschap en provincie trots op biodiversiteitsproject ‘Boomgaardenparels’

De provincie Vlaams-Brabant en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei zijn trots op hun afgelopen biodiversiteitsproject ‘Boomgaardenparels Gooik’. De realisaties werden dinsdag voorgesteld op de boomgaard van bioboerderij Dubbeldoel in Gooik.

Volgens gedeputeerde Bart Nevens staat de biodiversiteit onder grote druk. “Onder meer door de oprukkende verstedelijking en de klimaatverandering”, stelt Nevens. Met dit project ondersteunen we onze natuur op twee manieren. Enerzijds door de concrete aanleg en herstel van 10 hoogstamboomgaarden en bloemenakkers, maar anderzijds ook door het vergroten van het draagvlak door in te zetten op het aanreiken en verspreiden van kennis.”

Biodiversiteit

In eerdere berichtgeving werd duidelijk dat hoogstamboomgaarden typisch zijn voor het Pajottenland, maar de bomen hebben een moeilijke periode achter de rug en dat zal in de toekomst niet verbeteren. “Ze zijn een genot voor mens, dier en landschap want onder andere steenuilen, egels en vlinders vinden er voedsel, rust en nestplaats”, vertelt Alwin Loeckx, directeur Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. De voorbije twee jaar heeft Regionaal Landschap gezorgd voor meer waardering en aanplant van boomgaarden in Gooik, in samenwerking met de gemeente, de VLM en met financiële steun van provincie Vlaams-Brabant.”

Fruitbomen

De belangrijkste resultaten van het afgelopen biodiversiteitsproject zijn onder andere de aanleg en herstel van tien hoogstamboomgaarden in Gooik en een plukcursus voor vrijwilligers. Er werd ook een boomgaardenspel en educatief pakket voor Paddenbroek ontwikkelt en een mobiele fruitpers werd gepromoot. Je kan bij Regionaal Landschap terecht voor gratis advies in verband met aanplant en soortenkeuze, een jaarlijkse cursus veilig fruit plukken en het platform Goed Geplukt waar vrijwilligers-plukkers gekoppeld worden aan boomgaarden om te plukken. Er is ook de samenaankoopactie Behaag je Tuin voor aankoop van fruitbomen.

Lees meer