2 Op de plaats waar nu deze oude hoeve staat, wil tomatenteler Hans De Weerdt een serrecomplex van 109 000 vierkante meter bouwen.
David Legreve Op de plaats waar nu deze oude hoeve staat, wil tomatenteler Hans De Weerdt een serrecomplex van 109 000 vierkante meter bouwen.

“Megaserre bedreigt leefbaarheid van ons dorp”: Hooiktse dorpsraad dient bezwaar in tegen gepland tuinbouwcomplex van 109.000 vierkante meter

De dorpsraad van Koningshooikt (Lier) heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de geplande bouw van een 109 000 vierkante meter grote serre in de straat Donderheide. “Dit megaserrecomplex bedreigt de leefbaarheid van ons dorp”, klinkt het. Aanvrager Hans De Weerdt ziet dat anders: “Wat ik voor ogen heb, ligt in lijn met het ruimtelijke uitvoeringsplan dat het Vlaamse gewest in 2015 opmaakte.”

Begin 2018 ontvouwde tomatenteler Hans De Weerdt uit Duffel zijn plannen voor een gloednieuw serrecomplex nabij het Fort van Koningshooikt. De Weerdt wil al langer uitbreiden en kocht met het oog daarop een grote lap grond op de grens van Hooikt en Duffel. Nadat de provincie Antwerpen in eerste instantie groen licht gaf, tekende een groepje omwonenden beroep aan. Daarop werden de plannen enigszins bijgestuurd, waarna er een nieuwe aanvraagprocedure volgde. In één van de volgende weken of maanden moet de Vlaamse overheid de knoop definitief doorhakken. Vlak voor het afsluiten van het openbaar onderzoek liet de Hooiktse dorpsraad ook nog van zich horen in dit dossier.

Agro-industrie

“We begrijpen niet dat twaalf hectare open ruimte dreigt te worden opgeofferd aan een megaserrecomplex”, zegt Dirk Frans namens de dorpsraad. “Dit soort agro-industrie heeft nefaste gevolgen voor de leefbaarheid en het milieu. We vrezen onder andere dat het glastuinbouwbedrijf in kwestie veel grondwater zal gaan oppompen en zo de plaatselijke waterhuishouding zal ontregelen. Verder zijn we beducht voor lichtvervuiling. Ook het feit dat er op het terrein grote hoeveelheden chemicaliën zouden worden opgeslagen en dat de voorziene warmtekrachtkoppeling voor extra CO2 zou zorgen, zint ons niet.”

2 Het perceel in kwestie ligt dichtbij het Fort van Koningshooikt.
David Legreve Het perceel in kwestie ligt dichtbij het Fort van Koningshooikt.

“Ik ben al twee en een half jaar bezig met de voorbereiding van dit project”, reageert aanvrager Hans De Weerdt. “In die periode heb ik uitvoerig overlegd met de provincie, de stad Lier en Natuurpunt. De bomen die moeten worden gerooid voor de serre worden gecompenseerd op een terrein op de grens van Koningshooikt en Putte. Verder is het de bedoeling om de serre met hagen aan het zicht te onttrekken. Die hagen zijn zelfs een goede zaak voor de plaatselijke fauna. Daarnaast wil ik een groot bassin aanleggen voor de opvang van regenwater, zodat grondwater oppompen zelden nodig zal zijn. Wat de eventuele lichtvervuiling betreft: als ik in de wintermaanden al extra lampen zou laten branden – wat niet eens zeker is – dan zal ik alles afschermen met speciale doeken. Ten slotte ben ik van plan om de C02 van de warmtekrachtkoppeling via een katalysator om te zetten in bemesting voor mijn planten.”

GRUP

Ondanks al de opgesomde maatregelen gaf de stad Lier uiteindelijk een negatief advies voor De Weerdts plannen, die door het bestuur als te grootschalig worden beschouwd. “Maar om in mijn sector te kunnen overleven, zijn modernisering en schaalvergroting noodzakelijk”, beweert De Weerdt. “En als het op de locatie in kwestie niet zou kunnen, waar dan wel? In 2015 keurde de Vlaamse overheid nog een ruimtelijk uitvoeringsplan goed waarin een evenwicht werd gevonden tussen plaats voor serres en groen. Mijn plannen liggen in lijn met dat GRUP. Ik blijf dus hopen dat ik kan doorzetten met mijn project, maar het bezorgde me wel al veel slapeloze nachten.” Het laatste woord is nu voor de Vlaamse regering.

Lees meer