Renovatie Zwartzustersklooster wordt vervroegd

De stad gaat twee vleugels van het Zwartzustersklooster vroeger renoveren. "Twee scholen, Open School en Centrum voor Volwassenenonderwijs maken op dit moment gebruik van de stadgebouwen de Kluis en het Schaekbert voor hun opleidingen. Het verhuren van deze leslokalen is echter van tijdelijke aard. "Om tegemoet te komen aan de nood aan leslokalen wil de stad de renovatie vroeger opstarten en hiervoor een externe projectleider engageren. De renovatie van twee vleugels van het Zwartzusterklooster is voorzien in de meerjarenplanning.Vanaf het schooljaar 2021-2022 zouden de leslokalen kunnen gebruikt worden", zegt OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten (Open Vld). (WAE)

Lees meer