De stad Lier ontving vorig jaar 281 formele klachten.
Kristof De Cnodder De stad Lier ontving vorig jaar 281 formele klachten.

Stad ontving vorig jaar 281 klachten (en dat zijn er een pak meer dan in 2017)

De stad Lier ontving vorig jaar 281 formele klachten van burgers. Dat zijn er maar liefst 103 meer dan in 2017. Een eenduidige verklaring voor deze opvallende stijging heeft het stadsbestuur niet.

Uit het stedelijke jaarverslag blijkt dat er in 2018 niet minder dan 281 mensen bij de stad Lier aanklopten met een klacht. Sinds er cijfers worden bijgehouden is er een stijgende trend merkbaar. In 2015 werden er 116 klachten geformuleerd, in 2016 waren dat er 139 en in 2017 klokte men af op 178. Dat de burgers alsmaar meer vertrouwd raken met de mogelijkheden om een klacht in te dienen zal wellicht een deel van de verklaring zijn.

Overigens verklaarde de bevoegde ambtenaar 93 van de in 2018 geformuleerde klachten onontvankelijk. Vaak kwam dat simpelweg omdat de stad geen rechtstreeks betrokken partij was. Zo liepen er nogal wat klachten binnen over diensten van Ivarem en Parkeerbeheer Lier. De stad stuurde de opmerkingen wel steeds door naar de partners in kwestie.

De ontvankelijke klachten gingen vooral over (sluip)verkeer, sluikstorten en de staat van wegen en voetpaden. Onder andere de invoering van de blauwe parkeerzone aan de Mechelsesteenweg bleek een belangrijke bron van ergernis bij de bevolking.

Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.

Lees meer