Een archiefbeeld van de Antwerpsestraat in Lier. Vanaf zaterdag zal iedereen in de Lierse centrumstraten een mondmasker moeten dragen.
David Legreve Een archiefbeeld van de Antwerpsestraat in Lier. Vanaf zaterdag zal iedereen in de Lierse centrumstraten een mondmasker moeten dragen.

Vanaf zaterdag is mondmasker verplicht in alle straten binnen de Lierse vesten: “Ingrijpende maatregel, maar wel duidelijk”

Vanaf morgen zal het dragen van mondmaskers op openbare plaatsen binnen de Lierse stadsvesten officieel verplicht zijn, dus ook op straat. Burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) komt op die manier tegemoet aan de vraag van de federale overheid om een mondmaskerplicht in te voeren op ‘drukke plaatsen’. “Niet alle straten van de binnenstad zijn even druk, maar deze afbakening heeft wel het voordeel van de duidelijkheid.”

Mondmaskers waren al verplicht in winkels en in heel de Lierse stadskern binnenkort dus ook op straat. “Binnen de vesten wordt het dragen van een mondmasker tot nader order verplicht”, zegt burgemeester Boogaerts. “Dit is misschien een ingrijpende maatregel, maar het is ten minste duidelijk. Als we enkel een mondmaskerplicht zouden invoeren in de allerdrukste (winkel)straten en niet in de rustigere centrumstraten zou dat de mensen alleen maar in de war brengen. Vandaar de keuze voor deze afbakening. Op de vesten zelf en in de buitengebieden mag je wel nog zonder mondmasker buiten komen.”

Vanaf zaterdag zullen de stadsdiensten her en der borden plaatsen om iedereen te informeren over de mondmaskerplicht. “In de eerste dagen gaat onze politie vooral sensibiliseren. Mensen die geen mondmasker dragen zullen dan een waarschuwing krijgen. Nadien zal men indien nodig ook gaan verbaliseren”, geeft burgemeester Boogaerts nog mee.

Alarmdrempel

Intussen zit men in Lier aan 19 coronagevallen per 100.000 inwoners in de laatste week, net onder de alarmdrempel van 20. “De andere cijfers zijn wel vrij goed, dus een lokale lockdown lijkt er nog niet meteen aan te komen”, aldus nog Frank Boogaerts. “Als we een alarmdrempel zouden overschrijden, zal ik met de lokale gezondheidsexperts overleggen over wat we best gaan doen. Een probleem is dat ik van hogerhand geen informatie krijg over de exacte plaats waar de besmettingen zich bevinden. Dat maakt het moeilijk om gericht te werk te gaan. Stel dat er slechts in één welbepaalde wijk of buurt een brandhaard is, dan hoeven er in principe geen extra maatregelen te komen voor het hele Lierse grondgebied. Maar dan moet ik dus wel over de nodige info kunnen beschikken.”

Lees meer