De herinrichting van het kruispunt van de Gentsestraat met de Pottenberg en Lepelstraat zal drie weken duren.
Googlemaps De herinrichting van het kruispunt van de Gentsestraat met de Pottenberg en Lepelstraat zal drie weken duren.

Betere signalisatie moet kruispunt Gentsestraat-Lepelstraat in Elst veiliger maken

Een aannemer start op donderdag 14 mei met werkzaamheden die het kruispunt van de Gentsestraat (N415) met de Lepelstraat en de Pottenberg veiliger moet maken. Door de signalisatie aan te passen, wil opdrachtgever Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen de zichtbaarheid verhogen voor wie de Gentsestraat komt opgereden. De werkzaamheden zullen drie weken duren. Verkeerslichten regelen het verkeer.

“De werkzaamheden komen er nadat ik aan de wegbeheerder vragen en opmerkingen had overgemaakt”, zegt de Brakelse schepen Sabine Hoeckman (Open Vld), bevoegd voor openbare werken. Verkeer vanuit de zijstraten Lepelstraat en Pottenberg heeft een slecht zeer slecht zicht op de gewestweg. Daardoor rijden chauffeurs vaak tot op het fietspad om het aankomend verkeer te kunnen inschatten. Om dat euvel aan te pakken, laat  Wegen en Verkeer de fietspaden ter hoogte van het kruispunt aanliggend maken. Daardoor krijgt het verkeer uit de zijstraten een beter zicht en verhoogt de veiligheid op het fietspad. 

Werken in twee fasen en met verkeerslichten

Om de hinder te beperken, voert de aannemer de werkzaamheden per weghelft uit. In de eerste fase werkt hij aan de kant van Pottenberg. Die straat wordt afgesloten van de Gentsestraat en alle verkeer rijdt om via Leberg, Teirlinckstraat, Sint-Ursmarsstraat en de gewestweg N8. In de tweede fase is de kant van de Lepelstraat aan de beurt. Ook die wordt dan afgesloten van de N415. Alle verkeer rijdt dan om via Sint- Apolloniastraat en Ommegangstraat.

Gentsestraat blijft open

Het doorgaand verkeer op gewestweg N415 blijft mogelijk en zal geregeld worden met tijdelijke verkeerslichten. Fietsers langs de gewestweg krijgen een veilig afgebakende zone langs de werf.

Lees meer