Ronny De Coster

Coronaploegen van politie deden al meer van 5.000 controles in Brakel, Horebeke, Maarkedal en Zwalm

De intergemeentelijke veiligheidscel, die de hulpverlening in het kader van de coronacrisis in de politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm stuurt, lijkt de toestand van de coronacrisis onder controle te hebben. “De inspanningen van de inwoners in onze zone werpen hun vruchten af. De druk op de triagecentra in de buurt neemt af en ook de ziekenhuisopnames blijven voorlopig beperkt. We hopen dan ook dat onze inwoners blijven volhouden en zich aan de maatregelen blijven houden. Enkel zo kunnen we de verspreiding van het coronavirus tegen gaan,” zegt de veiligheidscel. De coronaploegen van de politie deden al meer dan 5.000 controles en schreven 92 processen-verbaal uit voor inbreuken.

De intergemeentelijke veiligheidscel volgt de coronacrisis in de politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm op de voet. “Sinds 24 maart komt de cel wekelijks virtueel samen om de ontwikkelingen rond het coronavirus op te volgen. Dat wekelijkse overleg wordt bijgewoond door de voorzitter Stefaan Devleesschouwer (Open Vld), de noodplanningsambtenaren van de gemeenten en de verschillende disciplines van de veiligheidscel: de brandweer, de medische discipline, de politie, de logistieke ondersteuning en de communicatiemedewerker. De intergemeentelijke veiligheidscel brengt door dit overleg de stand van zaken in kaart brengen en volgt de noden binnen de sectoren op. Wekelijks overlopen de disciplines de vaak gestelde vragen en onduidelijkheden die zijn in de toepassing van de richtlijnen die door de hogere overheid worden opgelegd. De intergemeentelijke veiligheidscel zoekt ook proactief naar oplossingen voor mogelijke toekomstige problemen in onder meer de gemeenten, de woonzorgcentra enhuisartsenposten en detecteert de noden aan beschermingsmateriaal. Zo zorgt men via de gemeenten voor de verdeling van mondmaskers aan huisartsen, tandartsen, kinesisten, thuisverplegers en vroedvrouwen”, zegt Delphine Schelpe, waarnemend korpschef van de politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm.

Al 5.176 politiecontroles

De politie stuurt nog dagelijks een coronaploeg op pad om gericht toezicht te houden en te controleren op de naleving van de maatregelen. “In het bijzonder zien ze toe op het samenscholingsverbod, de niet essentiële verplaatsingen en de van kracht zijnde maatregelen voor handelszaken en horeca”, zegt Schelpe.
Deze week deed de politie nog een actieve controle op “veilig winkelen” en op de voorschriften voor handelszaken bij de heropening van tuincentra en doe-het-zelfzaken. De politie schreef sinds de beginperiode van de getroffen maatregelen al 92 processen-verbaal uit. De intergemeentelijke veiligheidscel vraagt dan ook aan de inwoners van de politiezone de nodige regels te respecteren”, zegt Schelpe.

Lees meer