Philip Van Santen, directeur van Basisschool Sint-Augustinus Brakel.
RV/GoogleMaps Philip Van Santen, directeur van Basisschool Sint-Augustinus Brakel.

Directeur puzzelt aan heropening basisschool Sint-Augustinus Brakel: “Schooldagen zullen pas om 17 uur stoppen”

“We zullen heel creatief moeten zijn om de heropstart van de school te organiseren”, bedenkt Philip Van Santen, directeur van de basisschool Sint-Augustinus in Nederbrakel. “Veiligheid komt op de eerste plaats. Daarvoor moeten we klassen opsplitsen en zullen schooldagen pas om 17 uur kunnen eindigen”, voorziet het schoolhoofd.

Het Sint-Augustinusinstituut aan de Driehoekstraat telt ongeveer 400 kinderen. Daarvan worden er 130 terug op school verwacht, als half mei de heropstart effectief doorgaat. Directeur Philip Van Santen heeft al verschillende scenario’s uitgetekend om voor zijn eerste-, tweede- en zesdejaars weer lessen te organiseren.

Moeilijke puzzel

“Het is een zeer moeilijke puzzel. Wij moeten klassen opsplitsen en komen zo aan twaalf groepen die les moeten krijgen. Er zal flink wat creativiteit nodig zijn om dat goed georganiseerd te krijgen. Leerlingen van eenzelfde leerjaar zullen niet allemaal op hetzelfde moment in de klas zitten: de ene helft komt in de voormiddag, de andere erna. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen voldoende les krijgen, zullen we niet altijd op het gebruikelijke uur kunnen stoppen. Op sommige dagen zullen leerlingen les krijgen tot 17 uur. Anders krijgen we het niet rond”, voorziet Van Santen.

Voldoende leerkrachten

De splitsing van de klassen veroorzaakt in zijn school geen tekort aan onderwijzers. “De leerlingen krijgen in weliswaar gescheiden groepen les van hun gebruikelijke leerkracht. Leraars van de leerlingen die niet op school worden verwacht, geven verder onderwijs op afstand, zoals dat nu ook het geval is”, licht de directeur toe.

Lees meer