Bevoegheden Michel Leys (CD&V) herverdeeld na ontslag

Lea Pluym (CD&V) vervangt Michel Leys (CD&V) in de gemeenteraad. Die laatste nam iets meer dan een week geleden met onmiddellijke ingang ontslag als schepen en raadslid. Het schepencollege heeft besloten om hem als schepen niet te vervangen. Zijn bevoegdheden worden verdeeld tussen de andere schepenen. Burgemeester Paul Diels neemt de bevoegdheden Mobiliteit en Werklozenwerking over. Schepen Kris Breugelmans neemt Economie op zich. Marc Herrygers ontfermt zich over de bevoegdheid Personen met een beperking. Ann Van Mechelen gaat zich focussen op Lokaal sociaal beleid en Volksgezondheid en Wim Peeters neemt de bevoegdheid Senioren op zich. Deze herverdeling loopt tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 (TJW)

Lees meer