Een aannemer is volop bezig met het aanbrengen van de gevelbekleding van het gedeelte dat gerenoveerd is. Het krijgt hetzelfde uitzicht als de nieuwbouw.
Gemeente Lille Een aannemer is volop bezig met het aanbrengen van de gevelbekleding van het gedeelte dat gerenoveerd is. Het krijgt hetzelfde uitzicht als de nieuwbouw.

Bouw gemeentehuis valt 1,5 miljoen duurder uit: “Geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen”

De werken aan het nieuwe gemeentehuis van Lille zullen uiteindelijk 1,5 miljoen euro meer gekost hebben dan geraamd. Dat komt door wijzigingen van zowel de oude als de nieuwe bestuursploeg. Het N-VA-Groen-bestuur verdedigt de meerkost. “We hebben ons geëngageerd om de CO2-uitstoot te verminderen. Dan moeten we het goede voorbeeld geven en energiebesparende maatregelen nemen.” En er is nog meer nieuws: de politie van Lille én de nog op te richten brandweerpost zullen samen gehuisvest worden in een nieuw veiligheidscomplex aan Achterstenhoek.

De diensten van het gemeentehuis zitten al sinds eind 2018 in de nieuwe eerste vleugel. De voorbije maanden werd er hard gewerkt aan de tweede vleugel. Over een zevental maanden moeten alle werken afgerond zijn. Het OCMW én de gemeente zullen dan echt één geheel vormen. ““Beide delen van het gebouw zijn verbonden”, zegt schepen Luc De Backer van Groen. “We hebben één centrale ingang en één onthaal. De dienst Welzijn zal daar ook een plaats krijgen.”

We willen als bestuur het goede voorbeeld stellen met energiebesparende maatregelen. Voor mij is het burgemeesterconvenant geen vodje papier

Burgemeester Marleen Peeters (N-VA)

Meerkost

Bij aanvang van de werken voor het nieuwe gemeentehuis was de geraamde kostprijs zo’n 6 miljoen euro. Het totale kostenplaatje is iets hoger uitgevallen en bedraagt zo’n 7,5 miljoen. “Het dossier werd in 2016 nog opgestart door de vorige bestuursploeg en zowel door hen als door onze bestuursploeg zijn er wijzigingen doorgevoerd. Er waren ook extra kosten door onvoorziene omstandigheden.” 

Volgens schepen Luc De Backer gaat het om verantwoorde meerkosten. “De wijzigingen hebben betrekking op veiligheid, energiezuinigheid en comfort. Enkele renovatiewerken zijn ook grondiger uitgevoerd dan aanvankelijk was gepland. Zo zijn oude kabelgoten weggehaald, zijn de valse plafonds vernieuwd en we hebben een bijkomende zonnewering voorzien. Als we dat niet hadden gedaan, dan hadden we in de zomer met een gebouw gezeten dat te snel zou opwarmen. We hebben er ook voor gekozen om het gerenoveerd gedeelte aan te sluiten op de warmtepomp van de nieuwbouw.” 

Burgemeester Marleen Peeters sluit zich daarbij aan.  “In het burgemeestersconvenant dat ik ondertekend heb engageren we ons om een daling van de CO2-uitstoot op ons grondgebied te realiseren. Voor mij is dat convenant geen vodje papier.”

We zullen de politie en de brandweer huisvesten in een nieuw te bouwen veiligheidscentrum

Burgemeester Marleen Peeters (N-VA)

Politie en brandweer samen

De gemeente heeft bovendien ook de beslissing genomen om de politie niét te verhuizen naar Huis Goetschalckx. Die plannen van het vorige bestuur worden ook teruggeschroefd. “Op het vlak van veiligheid bleek dit ook niet haalbaar”, zegt Peeters (N-VA). “Bovendien zou het ook de erfgoedwaarde niet echt ten goede komen. Daarom hebben we beslist om de politie samen met de brandweer te huisvesten in een nieuw en modern veiligheidscentrum. Dat gaan we realiseren aan Achterstenhoek. Huis Goetschalckx zal dan onder meer gebruikt worden als trouwzaal.”

Lees meer