De politie greep in toen de leden van het Taal Aktie Komitee zich misdroegen tijdens de gemeenteraad.
Foto Mozkito De politie greep in toen de leden van het Taal Aktie Komitee zich misdroegen tijdens de gemeenteraad.

Valérie Geeurickx (LB) nieuwe aangewezen burgemeester

Schepen Valérie Geeurickx (LB) is gisteravond door de gemeenteraad van Linkebeek voorgedragen als de nieuwe aangewezen burgemeester. De Vlaamse regering moet nu beslissen over de benoeming. De gemeenteraad verliep woelig door een actie van TAK. Enkele militanten werden hardhandig naar buiten gesleurd door de politie.

"Als meerderheid hebben we besloten om Valérie Geeurickx voor te dragen als aangewezen burgemeester", stak gemeenteraadsvoorzitter Damien Thiéry (LB) van wal. "De gemeenteraad stemt, en nadien is het aan de Vlaamse regering om haar te benoemen. Voorlopig krijgt ze ook alle bevoegdheden van de burgemeester."


De stemming is geheim, maar oppositieraadslid Rik Otten (Prolink) gaf vooraf wel aan om samen met partijgenoot Eric De Bruycker tegen te stemmen. "Omdat we ons bedrogen voelen", klonk het. "We dachten begin dit jaar met de voordracht van Yves Ghequiere (LB) als kandidaat-burgemeester dat er een einde ging komen aan het circus. Niet dus, want dan wordt er plots opnieuw Frans gesproken tijdens de gemeenteraad. We weten dus niet welke spelletjes jullie spelen en beseffen dat alles hier perfect georkestreerd gebeurt." Thiéry gaf aan de redenering niet te snappen, omdat het net Otten en De Bruycker waren die klacht hadden ingediend om de benoeming van Ghequiere tegen te houden.


Een tiental militanten van TAK verstoorde even de zitting door slogans te roepen. Er werd gevraagd te zwijgen, maar toen enkele leden naar voren stapten richting Thiéry en opnieuw van zich lieten horen, vroeg de voorzitter de politie in te grijpen. Eén van de TAK-leden liep door zich te verzetten lichte verwondingen op aan zijn hand. (TVP)

Lees meer