2 Michel Vandersteen en Frieda Janzegers tonen de schade aan de kerkhofmuur, die achteraan in de tuin van Frieda en Aimé uitkomt.
Bollen Michel Vandersteen en Frieda Janzegers tonen de schade aan de kerkhofmuur, die achteraan in de tuin van Frieda en Aimé uitkomt.

Buurtbewoners vrezen voor instorting muur: “We willen binnenkort niet uitkijken op een kerkhof!”

De beschermde kerkhofmuur van Wommersom bevindt zich in erbarmelijke staat. Frieda Janzegers en Aimé Vandersteen, in wiens tuin de muur staat, vrezen dat deze het zal begeven en in hun tuin zal terechtkomen. “En dan kijken we uit op een kerkhof, wat ons niet meteen een fijn zicht lijkt”, klinkt het.

Oppositiepartij Open Vld plant op de volgende gemeenteraad een interpellatie over deze problematiek. “Op de gemeenteraadscommissie van 19 december 2016 heb ik al de slechte toestand van de kerkhofmuur in Wommersom aangehaald en gezegd dat onderhoudswerken noodzakelijk zijn”, zegt Open Vld-fractieleider Eddy Ladang. “De betrokken schepen heeft toen geantwoord dat hij op de hoogte is van de problematiek en dat er, gezien het net zoals in Neerlinter om een beschermde kerkhofmuur gaat, een beheersplan dient opgemaakt te worden opdat er beroep gedaan zou kunnen worden op subsidies. De opmaak van dergelijk beheersplan was voorzien in het budget 2017. We zijn nu 2019 en er is nog geen beheersplan opgesteld met als resultaat dat er twee jaar later een enorme verslechtering is van de toestand van de kerkhofmuur met als gevolg een veel hogere kostprijs om de schade te herstellen.”

Loszittende stenen

“We klagen de situatie al aan sinds de vorige verkiezingen van 2012”, zeggen Frieda en Aimé. “De voorbije jaren hebben we enkele meters voor de muur een haag geplant, zodat we niet meer moesten uitkijken op de afbrokkelende stenen aan het fundament van de muur. Maar daarmee is het probleem natuurlijk niet opgelost. De laatste jaren zien we de toestand erg achteruitgaan. Zo kan je sommige losliggende stenen gewoon uit de muur halen en zie je met het blote oog de muur naar onze tuin hellen. Dat kan geen goed teken zijn!”

2 Dit is de achterzijde van de muur, aan de kant van het kerkhof.
Bollen Dit is de achterzijde van de muur, aan de kant van het kerkhof.

Aimé en zoon Michel trokken enige tijd geleden zelf naar de dienst Monumentenzorg. “Ze waren daar heel blij met ons bezoek, want blijkbaar was men niet op de hoogte van de problematiek. Er werd ons ook gezegd dat het zonde was dat er niet eerder een melding van de situatie gemaakt werd zodat er nu subsidies verloren zijn gegaan en dat het uiteindelijk herstel veel zwaarder zal uitvallen. We hopen alvast nog dat de gemeente de koe bij de horens vat en zo snel mogelijk een herstelplan indient, voor de muur instort.”

“De opmaak van een beheersplan voor de erfgoedsite van de kerk van Wommersom is momenteel in uitvoering”, kondigt schepen Andy Vandevelde (CD&V) aan. “De gemeenteraad heeft op 25 juni 2018 het bestek voor het aanduiden van een bureau dat een beheersplan dient op te stellen, goedgekeurd. Deze opdracht werd in november 2018 gegund aan architectenbureau Brasseur-Trekels bvba. Het architectenbureau heeft een eerste versie van het beheersplan zo goed als klaar, en zal dit weldra bespreken met het gemeentebestuur, de kerkfabriek van Wommersom en het Agentschap Onroerend Erfgoed, waarna een definitieve versie kan opgemaakt worden.”

Het beheersplan omvat een geïntegreerde visie voor de beschermde site in zijn totaliteit, met name de Sint-Kwintenskerk met deels ommuurd kerkhof, de necropool van de familie t’Serclaes de Wommersom en de pastorie met tuin. “Het gaat dus veel ruimer dan alleen maar de kerkhofmuur. Ondertussen zijn ook reeds de contacten lopende met het Agentschap Onroerend Erfgoed voor het opstellen van het subsidiedossier voor de onderhoudswerken aan de kerkmuur van Wommersom”, besluit schepen Vandevelde.

Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.

Lees meer