De Sint-Foillanuskerk in Neerlinter.
Bollen De Sint-Foillanuskerk in Neerlinter.

Sp.a gaat niet akkoord met bijkomende factuur van de kerk van Neerlinter: “Waarom wordt rekening voor werken van oktober vorig jaar pas nu doorgespeeld?”

De kerkraad van Sint-Foillanus Neerlinter vroeg op de gemeenteraad een aanpassing van het meerjarenplan en een budgetwijziging. Oppositiepartij sp.a verzette zich echter hevig.

Begin oktober vorig jaar drongen zich naar aanleiding van een gescheurde dakgoot dringende en onvoorziene herstellingswerken op aan de kerk in Neerlinter. “Bij het inkijken van het dossier stelde onze sp.a-fractie vast dat de factuur voor deze ‘dringende en onvoorziene’ werkzaamheden al dateert van 10 oktober 2018 en deze werken dus al geruime tijd werden uitgevoerd”, zegt sp.a raadslid Bettina Sandermans. “Waarom werd die niet eerder aan het gemeentebestuur overgemaakt, namelijk voor we de gemeentelijke bijdrage voor 2019 goedkeurden?”

‘Buiten budget’

De meerderheid moest het antwoord verschuldigd blijven op de raad. “Ons voorstel was dan ook om op dit ogenblik nog niet in te gaan op het verzoek van de kerkfabriek om een bijkomende toelage toe te kennen voor de betaling van deze factuur, niet omdat we tegen het onderhoud of de herstelling zijn van de kerk in Neerlinter, maar het kan niet de bedoeling zijn dat kerkfabrieken zomaar herstellingen uitvoeren ‘buiten budget’ om nadien de gemeente voor voldongen feiten te plaatsen en te dwingen om verhoogde exploitatietoelage toe te kennen”, benadrukt Bettina.

Ongepast

Schepen Andy Vandevelde (CD&V) kon intussen navraag doen bij de gemeentelijke administratie. “De kerkfabriek van Neerlinter had wel degelijk al contact met de gemeentelijke diensten over deze dringende herstelling en het financieringsprobleem, nog voor het indienen van het budget 2019. Op dat moment ging men er echter van uit dat er nog een oplossing gevonden kon worden binnen het lopende budgetjaar 2018. Vandaar dat in het budget 2019, dat de kerkfabriek in oktober 2018 bij de gemeente indiende, geen bijkomende toelage voor 2019 werd gevraagd. Het is pas nadat het budget al was goedgekeurd dat duidelijk werd dat de onverwachte uitgaven op budgetjaar 2019 zouden verrekend moeten worden in plaats van op het budget 2018. Uiteraard zijn wij het allemaal eens dat kerkfabrieken op een zuinige manier moeten omspringen met ter beschikking gestelde middelen, en dat zij dit in nauw overleg moeten doen met de gemeente. We vinden het echter ongepast dat de sp.a tijdens de gemeenteraad de kerkfabriek van Neerlinter onmiddellijk beschuldigt van het opzettelijk achterhouden van informatie om de gemeente voor voldongen feiten te stellen.”

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer