2 De Gete is de rode draad door de vallei.
Iris Rombouts De Gete is de rode draad door de vallei.

Vlaanderen investeert voor 27 jaar in biodiversiteit en klimaat in de Getevallei

De Vlaamse regering heeft in het natuurgebied Grote Getevallei 216 hectare bijkomende natuur erkend. De erkenning is geldig voor een periode van 27 jaar en ondersteunt het beheer van deze uitgestrekte riviervallei, die ook dienst doet als klimaatbuffer.

Sinds 2014 beheert Natuurpunt hier naast eigen percelen, ook 206 hectare eigendommen van de provincie Vlaams-Brabant. Dankzij deze erkenning komen er middelen vrij waarmee het gebied verder ingericht wordt. Zo is er oog voor het herstel van de waterhuishouding. “Met de hulp van ruigere riviernatuur in de natte komgronden wordt het water tijdelijk gebufferd en de grondwaterstanden aangevuld. De droogte van het afgelopen jaar illustreerde dat dit erg nodig is als gevolg van de klimaatverandering”, zeggen Wim Fourie (beheerteam Linter) en Nicole Smeyers (Beheerteam Zoutleeuw).

Ook de natuur profiteert van deze erkenning. De Grote Getevallei is een van de laatste toevluchtsoorden voor heel wat koestersoorten zoals de kamsalamander, grauwe klauwier, waterspitsmuis en weidebeekjuffer. Ook loopkevers zoals graslandschallebijter en typische dagvlinders zoals het zwartsprietdikkopje en de kleine vuurvlinder gedijen hier goed. Door de natuur verder te herstellen, vergroten hun kansen op een duurzaam voortbestaan.

2 De kamsalamander is een bedreigde diersoort.
Kristof Pieters De kamsalamander is een bedreigde diersoort.

Natuurpunt werkt in de Grote Getevallei nauw samen met lokale landbouwers. Zo is er op de valleiflanken nog voldoende ruimte voor kleinschalige ‘boerennatuur’ met soortenrijke graslanden, typische boerenlandvogels en kleine landschapselementen als haag -en houtkanten.

Je kan deze prachtige valleinatuur bezoeken via het wandelnetwerk Getevallei, met ondermeer het unieke Kamsalamanderpad en het Avonturenpad met de gewaagde Golden Geetbrug in Linter.

1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Klaas De Roo

    Daar wil ik wel eens wandelen. Merci natuurpunt.

Lees meer