Lo-Reninge investeert en laat belasting dalen

Dit jaar daalt de aanvullende personenbelasting in Lo-Reninge verder naar 7,8 procent, dat is een vermindering van 0,1 procent. Daarnaast investeert het 1,1 miljoen euro. "Bijna een derde van dat budget gaat naar wegenwerken. We plannen een nieuwe toplaag in de Noordooststraat, zullen de betonvakken vernieuwen in de Reningsesteenweg, Oostvleterenstraat en Lindesteenweg en pakken de Rabbelaeresteenweg en Vosje aan", overloopt burgemeester Lode Morlion (Dynamisch). "Op de kantine van het voetbal in Reninge leggen we zonnepanelen en onze begraafplaatsen zullen we verder vergroenen. In de uitvoering van het masterplan jeugdsite, om de verschillende locaties optimaler in te vullen, investeren we 140.000 euro.


De grootste hap uit die som gaat naar het bouwrijp maken van de site in Lo. Tot slot blijven we het basisonderwijs in onze stad steunen met een jaarlijkse subsidie van 10.000 euro, de betaling van het leerlingenvervoer naar het zwembad en de steun van de buitenschoolse kinderopvang." (GUS)

Lees meer