Een deel van de publieke parkeerplaatsen verdwijnt na de heraanleg van de straat voor het woonproject.
Foto Yannick De Spiegeleir Een deel van de publieke parkeerplaatsen verdwijnt na de heraanleg van de straat voor het woonproject.

"Parkeerkater dreigt in Groendreef"

PUBLIEKE PARKEERPLAATSEN OPGEOFFERD VOOR NIEUWE WIJK

In een zijweg van de Groendreef wordt het voormalige complex van de kringloopwinkel gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe wijk. Intussen uit raadslid Jeanine Bellens (sp.a) haar bezorgdheid over de toenemende parkeerdruk in de buurt. "Het verlies aan parkeerplaatsen zal een 'parkeerkater' tot gevolg hebben", klinkt het.

De omgeving achter het station van Lokeren ondergaat de komende jaren een metamorfose. De stad is volop bezig met de verkoop van het voormalige bedrijventerrein van DSC in de Groendreef. Daar verrijst een nieuwe woonwijk.


Aan de overkant van de straat zijn de plannen al een stuk concreter. Een projectontwikkelaar wil het voormalige gebouw van de kringloopwinkel afbreken om er een nieuwe wijk met een tiental woningen in te planten.


"Het dossier is gebaseerd op een deal: een vergunning voor minstens 10 woningen als eis van de verkavelaar en een herinrichting van de weg op kosten van de ontwikkelaar. Ogenschijnlijk een ideale deal die de stad 221.404 euro bespaart. Dat de heraangelegde straat op termijn eindelijk de erkenning krijgt van gemeentelijke weg, vinden we een positieve zaak, evenals het feit dat een leegstaand fabriekspand verdwijnt", zegt gemeenteraadslid Jeanine Bellens (sp.a), die zelf in de Groendreef woont.


Het oppositieraadslid uit echter ook ernstige bedenkingen bij de plannen. "Andermaal primeren de belangen van de verkavelaars op het algemeen belang. Er wordt in dit dossier veel te weinig rekening gehouden met de gevolgen op parkeerruimte en mobiliteit", stelt ze scherp. "In de huidige situatie biedt de zijstraat gratis parking voor pendelaars, buurtbewoners, klanten van handelszaken en leerlingen van Leerstad, maar in het nieuwe project worden die publieke parkeerplaatsen bijna volledig opgeofferd. Het stadsbestuur had moeten aandringen om de 15 wettelijk verplichte parkeerplaatsen op te nemen binnen het woonproject om zo het publieke karakter van de huidige parking te behouden. Nu dreigt een parkeerkater", stelt Bellens.

Vergroening

Schepen van ruimtelijke ordening Filip Liebaut (CD&V) kan zich niet vinden in de analyse van de oppositie.


"Op de site waren vroeger nog meer handelszaken gevestigd dan de Kringloopwinkel. Ook toen was er al veel passage, maar geen parkeerprobleem. In dit geval verdwijnt een voormalig fabriekspand voor een wijk met slechts 10 loten met aan elkaar grenzende tuinen. Het gaat hier om een vergroening van de omgeving die minder verkeer met zich meebrengt en minder ruimte zal innemen dan voorheen. Bovendien wordt geen alternatief gegeven over wat dan wel met de site zou moeten gebeuren."

Lees meer