2 De tijdelijke parking in de Brugstraat krijgt een definitief karakter.
Yannick De Spiegeleir De tijdelijke parking in de Brugstraat krijgt een definitief karakter.

Ontwerp klaar voor heraanleg Brugstraat: “Parking krijgt definitief karakter”

Het stadsbestuur heeft een definitief ontwerp klaar voor de geplande wegenis- en rioleringswerken in de Brugstraat. Op de jongste gemeenteraad pleitte oppositieraadslid Bruno Reniers (Groen) om een knip in te voeren tussen de Brugstraat en het Zand. Schepen van Openbare Werken Sabine Van Rysselberghe (Open Vld) wees het voorstel van de hand. “Het ontwerp houdt voldoende rekening met de leefbaarheid van de buurt.”

Het aanpakken van het zuidelijke deel van het Lokerse stadscentrum staat al enkele jaren hoog op de agenda van de meerderheid. Na de heraanleg van de Zelestraat en het Molenbergplein is binnenkort de Brugstraat aan de beurt. “Naast de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken in de centrumstraat, wordt ook voorzien in de aanleg van een parking (de tijdelijke parking in het midden de straat wordt definitief, red.). Er zal eveneens groenaanleg gebeuren en er zullen enkele speeltoestellen bij de parking geplaatst worden”, licht Van Rysselberghe toe.

Verkeersluwer centrum

Op de gemeenteraad werd het ontwerpvoorstel goedgekeurd. De meerderheid, N-VA en Vlaams Belang keurden het punt, Groen en sp.a onthielden zich. Gemeenteraadslid Reniers kwam met een alternatief voorstel op de proppen. “Door de aanleg van de ring en de Martelarenlaan hoeft de Brugstraat geen onderdeel meer te zijn van een invalsweg tot het centrum. In relatie tot de verkiezingsbeloftes om te kiezen voor een verkeersluwer centrum zijn de keuzes die men maakt voor de heraanleg van de Brugstraat essentieel. Het huidige ontwerp is een gemiste kans”, stipt hij aan.

Reniers pleit er in één adem om in navolging van de Luikstraat en de Brugstraat (na de heraanleg) ook een fietsstraat te maken van het Zand. “Eerder gaf schepen Van Rysselberghe aan dat een fietsstraat op het Zand niet kan omdat de straat te breed is. Het is een ideologische denkfout om de installatie van een fietsstraat afhankelijk te stellen van de breedte van de rijbaan. Mijn reactie is dan: maak het Zand smaller. En dat kan perfect. Ter hoogte van de Turkse supermarkt, huisnummers 30 – 32 – 34 kan je perfect het Zand insnoeren en een klein buurtparkje voorzien. Het verkeer uit de Brugstraat dient vervolgens terug te draaien richting de Zelestraat”, aldus Reniers.

2 Het voorstel van raadslid Reniers (Groen) om de doorgang van de Brugstraat naar de Luikstraat (over het Zand) te knippen, wordt niet weerhouden door het stadsbestuur.
Yannick De Spiegeleir Het voorstel van raadslid Reniers (Groen) om de doorgang van de Brugstraat naar de Luikstraat (over het Zand) te knippen, wordt niet weerhouden door het stadsbestuur.

Breed voetpad

Van Rysselberghe wijst zijn voorstel van de hand. “Het huidige ontwerp is op verschillende fora besproken en er heeft een bewonersvergadering plaatsgevonden in aanwezigheid van de weinige handelaars die er nog zijn. Het huidige onderzoek heeft voldoende inspraak opgeleverd. Het ontwerp komt tegemoet aan de verkeersleefbaarheid. De Brugstraat wordt inderdaad een fietsstraat en er zal een voetpad van anderhalve meter breed worden voorzien: een grote verbetering tegenover de huidige situatie. Op vraag raadslid Debbaut (Groen) zullen de boordstenen verhoogd worden zodat auto’s het voetpad niet kunnen oprijden om fietsers voorbij te steken langs het voetpad. We vinden het niet opportuun om het Zand om te vormen tot een fietsstraat omdat we het systeem daar niet kunnen afdwingen.”

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer