2 Bij de start van de bouw van het eerste bedrijf op de nieuwe industriezone E17/4 zal de Nieuwe Straat worden afgesloten voor het verkeer.
Geert De Rycke Bij de start van de bouw van het eerste bedrijf op de nieuwe industriezone E17/4 zal de Nieuwe Straat worden afgesloten voor het verkeer.

Stad en Leefbaar Everslaar bereiken compromis over industriezone E17/4: “Nieuwe Straat wordt afgesloten als bouw eerste bedrijf begint”

Na onderhandelingen hebben het stadsbestuur en actiecomité Leefbaar Everslaar een akkoord bereikt over de flankerende maatregelen voor de aanleg van industriezone E17/4. Om de leefbaarheid in de buurt te garanderen komt er een circulatieplan voor Lokeren-Zuid. De Nieuwe Straat wordt afgesloten bij de start van de bouw van het eerste bedrijf.

In eerste instantie stapten de buurtbewoners na de rechtbank, maar na gesprekken werd dan toch een compromis bereikt. Dat blijkt uit een bewonersbrief die de stad laat bedelen in de wijken Spoele en Everslaar. “Stad en buurtbewoners gaan samen, in openheid en wederzijds begrip, werken aan de uitbouw van een bedrijvenzone die iedereen ten goede komt, en vooral aan een heraanleg van de straten in de omgeving, waarbij de focus zal liggen op de voetganger en de fietser, en waarbij we het doorgaand verkeer door infrastructurele maatregelen zoveel als mogelijk zullen weren”, stellen burgemeester Filip Anthuenis (Open VLD) en schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld).

Bij Leefbaar Everslaar reageren ze opgelucht. “We zijn tevreden dat er een mobiliteitsplan komt voor de hele buurt en dat de Nieuwe Straat wordt afgesloten op ons voorstel", zegt An Dietvorst. “Tegelijkertijd had deze maatregelen sneller op tafel mogen liggen. We blijven alert voor de verkeersafwikkeling in de toekomst én vragende partij voor inspraak.”

2 In de Everslaarstraat onderstreepten gele hesjes eerder al de vraag van de bewoners om hun buurt leefbaar te houden.
Yannick De Spiegeleir In de Everslaarstraat onderstreepten gele hesjes eerder al de vraag van de bewoners om hun buurt leefbaar te houden.

In het akkoord werden verschillende krachtlijnen vastgesteld. De stad gaat een opdracht geven aan een mobiliteitsdeskundige om een circulatieplan op te stellen voor heel Lokeren-Zuid. Dat is het gebied dat begrensd wordt tussen de snelweg E17, de N47 (omleidingsbaan) en de N407 (weg Lokeren-Wetteren). Bedoeling is duidelijk: het doorgaand verkeer moet daar zo veel mogelijk worden ontmoedigd.

Doorgaand verkeer ontmoedigen

Er komen veilige fietsverbindingen tussen Heiende en de bedrijvenzone. Die worden opgenomen in de voorziene heraanleg van diverse straten: Everslaarstraat, Spoele, Bokslaarstraat, Naastveldstraat, Sint-Jozefstraat, Bredenhoekstraat en Bijkamstraat. Die straten gaan op zo’n manier worden aangelegd, dat doorgaand verkeer er wordt ontmoedigd, en er ruim plaats is voor fietsers en voetgangers. “Belangrijk om te weten is, dat de buurtbewoners uitgebreid hun zeg gaan krijgen in die renovatieprojecten”, benadrukken Van Rysselberghe en Anthuenis.

De stad gaat de druk op De Lijn en de NMBS verhogen, om bussen tussen het station en de industrieterreinen te krijgen, en indien mogelijk ook nog een extra treinhalte op de lijn Lokeren-Dendermonde, in of aan E17/2 of 3. Verder komt er ook een groenscherm tussen E17/4 en de woonbuurt.

Hoogtebegrenzer 

De stad benadrukt nog eens met klem dat alle vrachtverkeer alleen maar via de inrit aan de Zelebaan de bedrijventerreinen E17/2, 3 en 4 zal kunnen bereiken. E17/4 is voor vrachtwagens alleen bereikbaar vanuit E17/3, via een tunnel onder de Nieuwe Straat. De hoogtebegrenzer die nu reeds in de Spieveldstraat stond, werd bij de aanvang van de wegeniswerken in het nieuwe bedrijventerrein verplaatst naar de Nieuwe Straat, tussen het kruispunt met de Spieveldstraat, en de Everslaarstraat. Van zodra het eerste bedrijf op E17/4 begint te bouwen, wordt de Nieuwe Straat volledig afgesloten aan het kruispunt met de Everslaarstraat. Er komt een nieuwe ontsluiting voor personenwagens via de Bredenhoek mèt inspraak van de betrokken buurtbewoners.

“De aanleg van E17/4 is voor Lokeren en zijn bevolking een zeer belangrijk project. Bedrijven zorgen voor welvaart en tewerkstelling, en daar wordt iedereen beter van, ook de volgende generaties Lokeraars. Bovenstaande maatregelen gaan ervoor zorgen dat de gemoedelijke, landelijke leefbaarheid in de buurt niet wordt aangetast”, besluit Anthuenis.

2 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • gerard van bocxlaer

    Toegang tot bedrijven mag niet door woonstraten gebeuren maar langs wegen die daarvoor geschikt zijn en zonder sluipverkeer dat dit met zich meebrengt. Actiecomité leefbaar Everslaar zet zich daar sterk voor in. Daar moeten wij hen dankbaar voor zijn. Het stadsbestuur wil hier nu in meewerken en het heeft heel wat tijd en moeite gekost om tot een samenwerking te komen. Dank aan het stadsbestuur Lokeren om hierin te willen meewerken aan een leefbaar Lokeren zuid. Wij allen kijken ernaar uit.

  • Filip Laga

    Goed werk verricht actiecomité leefbaar everslaar. Een dikke dankjewel hiervoor.

Lees meer