5 De heraanleg van de Groentemarkt is één van de vele doelen die het Lokerse stadsbestuur de komende zes jaar wil uitvoeren.
Yannick De Spiegeleir De heraanleg van de Groentemarkt is één van de vele doelen die het Lokerse stadsbestuur de komende zes jaar wil uitvoeren.

Stad stelt beleidsnota ‘Lokeren 2.0’ voor: “Nieuw zwembad én Lokerse Feesten behouden op huidige site Sportlaan”

De Lokerse Open Vld/CD&V-coalitie heeft op de gemeenteraad haar beleidsnota voor de komende legislatuur voorgesteld. De komende zes jaar wil de meerderheid sterk inzetten op burgerparticipatie, een digitale dienstverlening voor de Lokeraar en het behouden van open ruimte. “Stadsgronden worden niet meer aangesneden indien er op die plaats geen hoge woonbehoefte is”, zeggen burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) en eerste schepen Filip Liebaut (CD&V).

Na talloze vergaderingen en inspiratiemomenten met de verschillende stadsdiensten heeft het college van burgemeester en schepenen zijn prioriteiten voor de beleidsperiode 2019 – 2025 samengevat in de nota ‘Lokeren 2.0’, die 19 pagina’s telt. Wij lijsten voor u de belangrijkste speerpunten op in een overzicht per thema:

Infrastructuur

5 Het Durmebad maakt over enkele jaren plaats voor een nieuw familie- en sportzwembad.
Yannick De Spiegeleir Het Durmebad maakt over enkele jaren plaats voor een nieuw familie- en sportzwembad.

• Er komt een nieuw familie- en sportzwembad op de site van het huidige Durmebad in de Sportlaan. Het stadsbestuur en de Lokerse Feesten zaten al rond de tafel over de toekomst van het festival dat zijn backstage heeft op de parking van het zwembad. “De bouw van het zwembad zal ten vroegste beginnen over vier jaar, maar de toekomst van het stadsfestival blijft verzekerd op de huidige locatie”, zegt burgemeester Anthuenis.

• Eerder raakte al bekend dat de stad investeert in een nieuwe brandweerkazerne in de Hoedhaarwijk en dat ze het oude postgebouw heeft aangekocht om er het Infopunt Toerisme in onder te brengen samen met een stadswinkel.

• Verder wil de stad ook werk maken van de heraanleg van de stationsomgeving, het Kerkplein in Daknam, het Stationsplein in Eksaarde én een verdere verfraaiing van de Markt: deze keer komen de Groentemarkt en Oude Vismijn en daarna het Kerkplein en de Kerkstraat aan de beurt.

• Ook de site van het Daknamstadion van Sporting Lokeren wordt onder de loep genomen. Er wordt gedacht aan een uitbreiding van de infrastructuur. “Er is ook interesse vanuit andere sporttakken zoals padel, maar uiteraard moeten we eerst bekijken hoe de toekomst van Sporting Lokeren verder evolueert.”

• Er komt een nieuw industriepark E17/4 en tegelijkertijd wil de stad ook werk maken van een betere signalisatie naar en in de industrieparken.

Omgeving

• Eerder raakte al bekend dat de stad een Spoelepark zal inrichten op haar eigen gronden in het woonuitbreidingsgebied. Ook het buurtcomité van de Heirbrug krijgt nu de formele belofte dat de stadsgronden aan de bocht in de Durme deze legislatuur niet aangesneden worden.

5 De bocht aan de Heirbrug wordt niet verkaveld.
Yannick De Spiegeleir De bocht aan de Heirbrug wordt niet verkaveld.

• In navolging van de stad Aalst wil Lokeren werk maken van een RUP ‘Meergezinswoningen’ om het evenwicht te zoeken tussen het vrijwaren van open ruimte en kernverdichting. “Concreet willen we zo bepalen waar hoogbouw kan én waar niet”, aldus schepen Liebaut.

Veiligheid

• De stad gaat werk maken van een uitbreiding van het cameranetwerk naar de invalswegen die worden uitgerust met camera’s met nummerplaatherkenning.

• De stad wil inzetten op het aanpakken van nieuwe criminaliteitsvormen zoals cybercrime of mensenhandel en de criminaliteitsgraad verder doen dalen.

Mobiliteit

• De stad wil bijkomende fietsstraten in het centrum voorzien én werk maken van een coherente zone 30 in het centrum van de stad.

5 De Kerkstraat in Lokeren is al een fietsstraat: de stad wil nog meer centrumstraten omvormen tot een fietsstraat.
Yannick De Spiegeleir De Kerkstraat in Lokeren is al een fietsstraat: de stad wil nog meer centrumstraten omvormen tot een fietsstraat.

• Tegelijkertijd benadrukt de stad niét te kiezen voor een ‘anti-autobeleid’. “We mogen niet blind zijn voor de realiteit dat, ondanks alle mogelijke alternatieven, de auto voor veel mensen een onmisbaar vervoersmiddel blijft. De volledige stad moet bereikbaar blijven met álle vervoersmiddelen, ook de auto.”

Dienstverlening

• De stad ambieert een hogere klantvriendelijkheid onder meer met de introductie van een snelloket, een focus op modernisering en digitalisering. Zo moet het bijvoorbeeld in de toekomst mogelijk worden om bewonersparkeerkaarten en cadeaucheques online te bestellen.

• Een andere rode draad in de beleidsnota is burgerparticipatie. Zo wil de stad ‘wijkbudgetten’ introduceren: buurtbewoners kunnen zelf beslissen over de besteding van een bedrag aan een project in hun wijk.

Andere speerpunten

• De stad draagt dierenwelzijn hoog in het vaandel. Zo wordt er werk gemaakt van een hondenlosloopweide. Particulieren zullen enkel nog vuurwerk mogen afsteken op nieuwjaarsnacht tussen middernacht en 1 uur én niet op openbaar domein.

5 De Swingende Singels braken met hun eerste carnavalsact voor een Lokerse hondenlosloopweide. De stad wil er ook effectief werk van maken.
Yannick De Spiegeleir De Swingende Singels braken met hun eerste carnavalsact voor een Lokerse hondenlosloopweide. De stad wil er ook effectief werk van maken.

• Het infrastructuurfonds Sport en Jeugd wordt verdubbeld van 25.000 naar 50.000 euro verdeeld over vijf jaar én uitgebreid naar Cultuur. De aanpak ‘1 euro voor 1 euro’ waarbij de stad 1 euro investeert per euro die de vereniging investeert, blijft gehandhaafd.

• De stad wil haar rioleringsgraad optrekken naar 90 procent. Onder meer Everslaar, de Rozenstraat en de verbinding Brielmolenstraat en Veldeken krijgen deze legislatuur een nieuwe riolering.

• Lokeren opteert voor een belastingstop.

• Om verder werk te maken van haar toeristisch imago zal de stad inzetten op een uitbouw van het Charlottepark, de molensite en de verfraaiing van de kaaimuren ter hoogte van de Grote Kaai.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer