Stad werkt aan horecabeleidsplan

Een onderzoek van enkele studenten van de Gentse Arteveldehogeschool in samenwerking met Horeca Waasland vormt voor het Lokerse stadsbestuur een eerste aanzet voor een horecabeleidsplan.


"Onze Lokerse horeca heeft zeer veel troeven", benadrukt schepen voor lokale economie Peter De Witte (Open VLD).


"Alleen moet er meer overleg en communicatie komen, en meer variatie in het horeca-aanbod." De onderzoekers hebben 48 Lokerse horecazaken geënquêteerd, bijna 400 enquêtes bij de Lokerse bevolking afgenomen, en diverse diepte-interviews gedaan met belangrijke actoren in de sector.


Enkele aanbevelingen zijn: een beter begeleiding van startende ondernemers, meer communicatie rond parkeermogelijkheden, het aanpakken van de leegstand in horecazaken en het aanstellen van een horecacoach.


Schepen De Witte geeft alvast aan dat de stad aan een digitaal platform werkt om de communicatie te bevorderen. "Of een horecacoach in onze stad veel meerwaarde kan bieden, valt nog te bezien, maar we werven alvast iemand extra aan voor onze cel lokale economie."

Lees meer