Vzw Durme is teleurgesteld dat de stad de dijk tussen de Daknam- en Sinaaibrug wil verharden.
Vzw Durme Vzw Durme is teleurgesteld dat de stad de dijk tussen de Daknam- en Sinaaibrug wil verharden.

Vzw Durme teleurgesteld over uitspraak stad verharding Durme- en Moevaartdijk: “Overeenkomst mogelijk op de helling”

Natuurvereniging vzw Durme is teleurgesteld over uitspraken van Schepen Liebaut (CD&V) en Van Hoorick (Open Vld) om de aanleg van het Pieter-Heydensveer langs de Moervaart te koppelen aan verharding van de Durme-en Moervaartdijk tussen Daknambrug en Sinaaibrug (fase 3).

“Bij de opmaak van de plannen voor de aanpak van de Durmedijk tussen centrum Lokeren en Daknambrug (fase 2) was door de natuurvereniging duidelijk gesteld dat we daar geen voorstander van zijn en als ultiem compromis enkel akkoord konden gaan als de verharding aldaar beperkt zou blijven tot een tweesporenpad in uitgewassen beton en de geplande aanleg van een plasberm als uitbuiging van de Durme met voldoende brede rietstrook. Maar ook het behoud van het niet verharde dijkpad langs het verder noordelijk deel tussen Daknambrug en Sinaaibrug (fase 3) was een voorwaarde”, verduidelijkt Sarah Geers namens natuurvereniging vzw Durme. “De toegankelijkheid voor fase 2 en 3 moet gericht zijn op wandelaars en trage fietsers die in alle rust willen genieten van de omliggende gevoelige natuurwaarden.”

Langs fase 3 is bovendien ook een deel van de dijk zelf eigendom van vzw Durme en erkend reservaat. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft steeds duidelijk gesteld dat elke verharding op de nu toegankelijke dijk tussen Daknambrug en Sinaaibrug steeds een bindend ongunstig advies zal krijgen.

Otter

“Nu ook de uiterst zeldzame otter aanwezig is langs de Durme en Moervaart, is het behoud van voldoende rust langs de dijken nog belangrijker geworden. Niet dat er geen recreatie mogelijk is, maar er dringen zich wel maatregelen op waarbij de overheid een verantwoordelijkheid heeft”, stelt Geers.

Vzw Durme waarschuwt de Stad Lokeren dat ze de al gevoelige overeenkomst voor fase 2 mogelijk op de helling zet als blijkt dat er concrete plannen zijn voor een verharding van de dijk langs fase 3 tussen Daknambrug en Sinaaibrug. “Indien nodig, overwegen we om op basis van de beschikbare informatie bij het openbaar onderzoek van fase 2 alsnog een bezwaar in te dienen. De vzw Durme vraagt duidelijkheid van het stadsbestuur, en hoopt nog steeds dat in overleg met de Stad Lokeren en De Vlaamse Waterweg afspraken kunnen gemaakt worden om voldoende rekening te houden met de gevoelige natuurwaarden”, klinkt het nog.

Lees meer