Akkoord bereikt over doorgang zwaar vervoer

Balen, Lommel, Mol en IOK hebben een akkoord bereikt over de ontsluiting van industriezone Driekhoek in Balen via het Kristalpark in Lommel. Dat gebeurt dus niet langer via de dorpskern van Wezel. Het compromisvoorstel kwam van VLAIO met bemiddeling van de provinciegouverneurs. Na constructieve gesprekken werd duidelijk dat de werkzaamheden aan de brug Nyrstar een unieke kans boden om de verkeersstromen te onderzoeken. Het voorstel dat door alle partijen principieel wordt aanvaard, omvat een financiële vergoeding voor de door Kristalpark gedragen kosten van de reeds aangelegde weginfrastructuur en het verlies aan industriegrond. Balen, Mol en IOK tonen zich bereid om elk een derde van dit bedrag te betalen. IOK neemt in de nabije toekomst de aanleg van de nog ontbrekende weginfrastructuur tussen Kristalpark en Driehoek op zich. Het akkoord betekent dat er geen ongewenst sluipverkeer mag ontstaan in de omgeving. De komende weken zal het akkoord worden voorgelegd aan de formele bestuursorganen. Nadien volgt de realisatie van een volwaardige verbinding tussen de twee bedrijventerreinen. (BVDH)

Lees meer