Schenkingen aan het archief

Op de gemeenteraad werden twee schenkingen aan het gemeentelijk archief aanvaard. Carl De Keersmaecker schonk het familiearchief van de familie Albert Van Assche (huisarts en oudstrijder WOI en zoon van burgemeester Petrus Van Assche red.) en de familie De Keersmaecker (burgemeester van Londerzeel red.). Alfons Moeyersons deed een overdracht in opdracht van de Geschied- en Heemkundige Kring Londerzeel van 19de eeuwse processen-verbaal. De archiefdienst verwerkt deze stukken nu en stelt ze daarna ter inzage van het publiek. (DBS)

Lees meer