2 Burgemeester Theo Francken en schepen Davy Suffeleers bij de zomereiken aan de Tiensesteenweg in Binkom.
vertommen Burgemeester Theo Francken en schepen Davy Suffeleers bij de zomereiken aan de Tiensesteenweg in Binkom.

Lubbeek protesteert tegen vellen van 50 bomen: “De zomereiken hebben een ecologische waarde voor de fauna”

Het gemeentebestuur van Lubbeek heeft een brief gestuurd naar het Agentschap Wegen en Verkeer. Er zouden 50 bomen sneuvelen op de Tiensesteenweg in Binkom en schepen Davy Suffeleers (N-VA) vindt dat een onnodige maatregel. “Ook het Agentschap Natuur en Bos gaf een ongunstig advies. We pleiten wel voor het plaatsen van verkeerslichten op het kruispunt Helstraat-Boutersemstraat-Tiensesteenweg”, klinkt het.

Groot protest in Lubbeek want het Agentschap Wegen en Verkeer wil een vijftigtal bomen vellen langs de Tiensesteenweg in Binkom. Het gemeentebestuur ziet dat niet zitten en tekent protest aan tegen het verdwijnen van de bomen. Onder meer burgemeester Theo Francken en schepen Davy Suffeleers zien het niet zitten dat de zomereiken verdwijnen. “We hebben een brief geschreven aan het Agentschap Wegen en Verkeer”, laat burgemeester Theo Francken optekenen.

Ongunstig advies

Schepen Davy Suffeleers geeft meer uitleg. “Ook het Agentschap Natuur en Bos gaf een ongunstig advies”, klinkt het. “De gemeente Lubbeek is van mening dat zowel de motivering van de kap als de motivering van het ontbreken van natuurherstelmaatregelen -er zou nergens plaats zijn om bomen aan te planten- lijnrecht ingaan tegen de principes van het voorkomen van vermijdbare schade aan de natuur. Het is mogelijk om zowel de bomenrij als de daaronder aanwezige struiken te onderhouden. Bij de bomen kunnen de lagere takken die effectief hinderend zijn voor het wegverkeer worden gesnoeid. De bomenrijen hebben ook een landschappelijke en ecologische waarde. Ze dienen als leefgebied voor diverse fauna en vervullen daarnaast een belangrijke functie als buffer voor het landschap tegen de schadelijke invloeden van het wegverkeer. We denken dan aan de opname van CO2 en het tegenhouden van fijn stof.”

We willen samen met het AWV opnieuw bestuderen of een veilige fiets- en wandelverbinding, parallel aan de steenweg, een optie is

Schepen Davy Suffeleers (N-VA)
2 Schepen Davy Suffeleers wil de steenweg veiliger maken voor fietsers en voetgangers.
vertommen Schepen Davy Suffeleers wil de steenweg veiliger maken voor fietsers en voetgangers.

De gemeente Lubbeek doet ook een voorstel voor een alternatieve fietsverbinding tussen Binkom en het gouden kruispunt in Tielt-Winge. “We willen samen met het AWV opnieuw bestuderen of een veilige fiets- en wandelverbinding, parallel aan de steenweg en een aantal mooie holle wegen, een optie is”, klinkt het. Verder pleit Lubbeek voor het plaatsen van verkeerslichten ter hoogte van de kruising van de steenweg met de Helstraat en de Boutersemstraat. “We wezen al herhaaldelijk op de vele verkeersincidenten die er gebeuren en de verkeersonveilige situatie, voor vooral fietsers en voetgangers”, zegt schepen Suffeleers. “Op de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid van 27 maart 2018 werd al positief advies gegeven voor de plaatsing van verkeerslichten. In december van hetzelfde jaar kregen we te horen van AWV dat de plaatsing zou gebeuren in de zomerperiode van 2019. Die timing bleek niet haalbaar voor AWV maar gezien de vele ongevallen op dit kruispunt en de verkeersonveilige situatie vraagt de gemeente Lubbeek toch om deze maatregel zo snel mogelijk te realiseren.”

2 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Patrick Goebel

    Ze zouden beter de Eddy Merckx fietsroute veiliger maken en er op tijd de modder opruimen en putten opvullen i.p.v. te zagen over een paar oude bomen

  • Patrick Goebel

    Ze zouden beter de Eddy Merckx fietsroute veiliger maken en er op tijd de modder opruimen en putten opvullen i.p.v. te zagen over een paar oude bomen

Lees meer