be-MINE Beringen
Benoit De Freine be-MINE Beringen

Groen Beringen zet vraagtekens bij extra parking op be-MINE-site

Eind juli werd bekendgemaakt dat er op de be-MINE-site ter hoogte van de nieuwe school ‘Straf’ een extra publieke parking met 60 plaatsen zal komen. Groen Beringen vreest dat hierdoor de verkeersveiligheid op de site zal achteruitgaan. 

“Iedereen vindt een veilige schoolomgeving belangrijk, maar deze parking vlakbij de school is geen goed idee”, vertelt fractieleider van Groen Kobe Snyers. “Om een veilige schoolomgeving te creëren is het belangrijk dat in de onmiddellijke omgeving van de school weinig autoverkeer aanwezig is. Momenteel blijft deze kant van be-MINE nog relatief gespaard van autoverkeer, dat moeten we zo dus houden als we een veilige schoolomgeving willen creëren. Er liggen bovendien reeds verschillende parkings in de buurt van de school.”

Groen oppert om kleine ingrepen door te voeren, zodat ouders en kinderen deze bestaande parkings vlot en veilig te voet kunnen bereiken. Een voorbeeld zijn de gemachtigde opzichters. 

Lees meer