De Groene Delle.
Borgerhoff De Groene Delle.

Schulensmeer krijgt tien hectare bos terug, linkse partijen strijden verder voor de Groene Delle

Lummen is na het debacle rond de 23 hectare boskap aan de Groene Delle toe aan een klein beetje beter nieuws. Ook natuurgebied Schulensbroek zag normaal 5.000 bomen gekapt worden, maar die plannen worden herzien. Concreet volgt nu een teruggave van 10 hectare bos. 

Naast het protest van het verdwijnen van 23 hectare in de Groene Delle, woedde al enige tijd een ander protest: het sparen van een deel van het Schulensbroek. Na overleg met alle betrokken partijen, lijkt er nu bemiddeld te worden. “Er wordt 10 hectare minder gekapt, en er zal een hoge groenbuffer voorzien zijn tussen het gebied en de aangrenzende kmo-zone", bevestigt Vlaams minister van Milieu Zuhal Demir (N-VA). “Er wordt ook nog eens 20 hectare extra bos voorzien op een kilometer van het gebied.”

Wat Schulensbroek betreft, kadert dat in het Life Delta project, bedoeld om de natuurwaarde, de klimaatwaarde en de belevingswaarde van Schulensbroek en het Webbekomsbroek te verhogen. Europa steunt het project, maar toch beroert het al enige tijd de gemoederen. 

Overleven vogelsoorten

“Met deze tegemoetkoming zullen de natuurdoelen van het Life Delta project niet in gedrang komen, en kan de impact op het landschap beperkt blijven”, zegt Demir nog. Alle partners willen het oorspronkelijke overstromingslandschap herstellen om zo de roerdomp, bruine kiekendief, kwartelkoning en porseleinhoen te doen overleven. Het project versterkt volgens Demir de waterberging, waardoor het risico op overstromingen stroomafwaarts verkleint.

De minister wijst er nog op dat ook de zachte recreatie en natuureducatie in het gebied verbeterd zullen worden door de aanleg van bijkomende hengelinfrastructuur, een kinderavonturenpad met speelelementen en een inclusief toegankelijke wandelroute met rolwagenpad.

Groene Delle

Intussen is over de Groene Delle het laatste woord nog niet verteld. De linkse partijen sp.a, Groen en PVDA leggen nu samen een resolutie op tafel in het Vlaams Parlement tegen de kap van een deel van dat gebied. “Minister Demir (N-VA) zegt in alle studio’s dat ze de natuur wil redden”, zegt Vlaams Parlementslid Kim De Witte (PVDA). “Dat ze dan de daad ook bij het woord voegt en deze 23 hectare niet verloren laat gaan.”

Op 7 augustus eindigt het openbaar onderzoek over het GRUP Zolder - Lummen Zuid. Dat GRUP maakt de ontwikkeling van een deel van de Groene Delle mogelijk. “Het gaat hier over een natuurgebied met moerasland, broekbossen en beekvalleien”, zegt Kim De Witte (PVDA). “Het gebied verbindt het noordelijke en zuidelijke deel van De Wijers. Deze verbinding vernietigen heeft gevolgen op de flora en de fauna van heel de streek.”

Meerderheid in parlement

De bespreking van de resolutie zal in de commissie Leefmilieu plaatsvinden nog voor het zomerreces. “Wij hopen, samen met de druk van onderuit via het actiefront ‘De Groene Delle’, een meerderheid van de parlementsleden te kunnen overtuigen”, besluit De Witte.

“Het dossier is door de voltallige Vlaamse regering louter in openbaar onderzoek gebracht”, reageert Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). “Dat is het moment waarop iedereen zijn of haar gedacht kwijt kan. Daarna keert het dossier terug naar de regeringstafel en wordt een definitieve beslissing genomen.”

Lees meer