Als er voortaan wordt bijgebouwd of afgebroken in de Tuinwijk, zal dat volgens bepaalde regels moeten.
RV Als er voortaan wordt bijgebouwd of afgebroken in de Tuinwijk, zal dat volgens bepaalde regels moeten.

Eisden-Tuinwijk weer ‘authentiek’ tegen 2070: “Bijbouwen of renoveren zal volgens een reglement moeten”

De Tuinwijk van Eisden moet binnen dit en vijftig jaar weer volledig ‘authentiek’ zijn. Als er voortaan iets wordt bijgebouwd of gerenoveerd, zal dat volgens bepaalde regels moeten. “Maar geen paniek, we nemen uitgebreid de tijd", zegt Stefan Thorez (Open Vld), schepen van Ruimtelijke Ordening. In juli kan het opgemaakte reglement worden ingekeken door de inwoners.

Momenteel gelden er in de cité geen voorschriften op vlak van stedenbouw. Maar daar zal binnenkort verandering in komen. Op die manier moet de schoonheid, authenticiteit en het unieke karakter van de Tuinwijk beschermd worden op lange termijn.

“De Tuinwijk van Eisden wordt vaak bestempeld als één van de mooiste en meest bijzondere tuinwijken in Vlaanderen en ver daarbuiten”, zegt schepen Stefan Thorez. “In 2018 werd onze Tuinwijk dan ook terecht erkend als bouwkundig erfgoed. En er loopt nog steeds de aanvraag voor de erkenning als Unesco-werelderfgoed. Daarom werken we nu aan een reglement met richtlijnen en bindende voorschriften voor renovatie- en verbouwingswerken.”

Rijke mijnverleden

De Tuinwijk zal dus concreet in volle glorie hersteld worden. “Zo kan het rijke mijnverleden behouden worden voor het nageslacht. Maar geen zorgen, we gaan niet verwachten dat alle koterijen plots worden afgebroken, of dat er niets meer mag worden bijgebouwd. Als er in de toekomst een huis verkocht wordt, zal de nieuwe eigenaar zich wel aan bepaalde regels moeten houden. Binnen dit en vijftig jaar zal elke woning wellicht al eens verkocht zijn, en gaan we ervan uit dat tegen 2070 de cité volledig in ere is hersteld.”

Bezwaar

De richtlijnen en voorschriften gaan worden vastgelegd in een gemeentelijke verordening, een soort reglement. “Dit document is pas definitief na een openbaar onderzoek waar inwoners de mogelijkheid hebben om het ontwerp in te kijken en ze bezwaren of suggesties kunnen formuleren.” Bezwaren kunnen worden doorgestuurd naar het schepencollege. Het document is de ganse maand juli te raadplegen via www.tuinwijk2020.be of www.maasmechelen.be.

De Tuinwijk werd meer dan 100 jaar geleden aangelegd voor de vele mijnwerkers. Voor en na WO II volgde een nieuwe bouwperiode en daarbij werden ook telkens hagen aangeplant. Via de campagne ‘behagen’ werd ook acteur Matteo Simoni al ingezet in de hoop zoveel mogelijk eigenaars een haag te laten aanplanten. Veel originele hagen bleken doorheen de jaren verdwenen. In de plaats ontstond een kakofonie van draad, beton en stenen omheiningen. De gemeente wil op deze manier extra moeite doen om de erkenning van Unesco-werelderfgoed binnen te halen.

Lees meer