Illustratiebeeld van een vat dat grondwater opvangt en ter beschikking stelt van omwonenden in Kortenberg.
Robby Dierickx Illustratiebeeld van een vat dat grondwater opvangt en ter beschikking stelt van omwonenden in Kortenberg.

Als grondwater niet opnieuw de grond in kan, dan moet het beschikbaar zijn voor inwoners

Het schepencollege van Steenokkerzeel wil opgepompt grondwater gratis ter beschikking stellen van de inwoners als het water niet opnieuw de grond in kan. Op die manier wil de gemeente inspelen op de waterschaarste die dreigt door de droogte.

“Grondwater is schaars en een oppomp- of sproeiverbod is al enkele jaren geen uitzondering meer tijdens de zomermaanden”, weet schepen van Duurzaamheid Marleen Ral (Klaver/N-VA). “Door de lange periodes van droogte hebben we nu beslist om een nieuw reglement op te stellen in het kader van dat grondwater.”

Dat reglement houdt in dat bij grondwerken altijd onderzocht zal worden of maximale retourbemaling (het terug injecteren van het opgepompte water) mogelijk is. Indien dit niet het geval is, moet het opgepompte water opgevangen worden in een buffervat van 10.000 liter. Dat water wordt vervolgens gratis ter beschikking gesteld aan omwonenden en landbouwers. Daarmee wil de gemeente vermijden dat het grondwater zomaar in de riolering loopt. “Als bestuur willen we ook werk maken van een algemeen hemelwater- en verdrogingsplan”, aldus nog schepen Ral. “Het is duidelijk dat het veranderende klimaat extra uitdagingen met zich meebrengt en daar willen we graag op anticiperen. Dit reglement voor het hergebruik van opgepompt grondwater is alvast een stap in de goede richting. Daarnaast volgt er binnenkort ook een sensibiliseringscampagne rond de droogtemaatregelen.”

Lees meer