Groen licht voor bouw van 24 appartementen

De gemeente heeft intussen de vergunning goedgekeurd voor een bouwproject met 24 appartementen op de Reinelaan. Daar was heel wat protest tegen gerezen vanuit de buurt: de toegang van de ondergrondse parking zou te dicht bij de school ligge en er zouden ook verschillende parkeerplaatsen geschrapt worden. Daar wordt nu aan tegemoetgekomen.

De gemeente heeft de aangepaste bouwaanvraag intussen al goedgekeurd. "Er is een aantal verbeteringen doorgevoerd na overleg tussen de gemeente en de ontwikkelaar. De bouwpromotor en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hebben een akkoord bereikt over het gebruiken van een stukje bouwvrije zone. Daardoor kan de ingang van de parking verschoven worden naar een doodlopend stukje langs de Haachtsesteenweg. De Parochiale Basisschool zal zo gevrijwaard blijven van extra verkeersdruk. De vraag om een toegang te krijgen tot de Haachtsesteenweg en het project rechtstreeks te ontsluiten op de Haachtsesteenweg werd dan weer niet niet toegestaan door AWV."


"De bovengrondse parkeerplaatsen, die nu al op privé-gronden liggen maar een openbaar karakter hebben, zullen behouden blijven als bezoekersparkings. Als gevolg van de unanieme goedkeuring door de gemeenteraad van het RUP Diegem is er geen openbaar onderzoek meer nodig om een bouwvergunning te verlenen, als die aan de voorwaarden van het RUP voldoet weliswaar. En dat is hier wel degelijk het geval." (DBS/RDK)

Lees meer