Het gemeentehuis van Steenokkerzeel.
Baert Marc Het gemeentehuis van Steenokkerzeel.

Hoe ziet u het leven na de coronacrisis en wat vindt u van het beleid van het schepencollege? Geef uw mening via participatietraject

Het schepencollege van Steenokkerzeel heeft donderdag een participatietraject op poten gezet waarbij inwoners gevraagd wordt hoe zij het leven na de coronacrisis zien. Tegelijkertijd kunnen Steenokkerzeelnaren hun mening geven over het beleid dat de gemeente voert tijdens deze crisis.

Hoe moet het nu verder en wat met de toekomst? Om op die vragen een antwoord te krijgen, legt de gemeente Steenokkerzeel haar oor te luister bij de inwoners. Zij kunnen via een invulformulier op de gemeentelijke webstek en in het infoblad Den Beiaard dat eind augustus verschijnt hun mening geven. Wie aan het participatietraject wil deelnemen, moet het formulier ten laatste op 30 september indienen. Ze kunnen er niet alleen hun mening over hoe ze denken dat het openbaar leven in Steenokkerzeel er na de coronacrisis uit zal zien in kwijt, maar er wordt ook gepolst naar hun bevindingen met het huidige beleid in deze crisis. Wie deelneemt, krijgt een mondmasker met ‘#1820’ als bedanking.

“Na afloop bundelen we alle ideeën en bekijken we met het schepencollege wat haalbaar is”, zegt schepen van Burgercontact Geert Laureys (Klaver/N-VA). “Vervolgens trekken we met het plan naar de gemeenteraad. Met dit participatietraject hopen we leuke initiatieven te ontvangen waar we als gemeente zelf niet aan dachten.”

Adviesraden

Daarnaast komt er ook een overleg met de adviesraden, enkele inwoners en één afgevaardigde per politieke partij. “Naast een debat over de twee vragen die we aan de inwoners stelden, zal er ook overleg zijn over de manier waarop we de budgetten kunnen verdelen die de Vlaamse regering heeft voorzien voor de verenigingen. Die 138.760 euro zal aangevuld worden met de opbrengst van de mondmaskerverkoop via de lokale handelaars. Op 9 oktober plannen we, afhankelijk van de coronaregels, een fysieke debatavond”, besluit Laureys.

Lees meer