V.l.n.r: hoofdarts AZ Sint-Jozef Pieter Jan Simons, penningmeester en ondervoorzitter vzw Huisartsenwachtpost Voorkempen dr. De Witte, algemeen directeur AZ Sint-Jozef Koen Vancraeynest, voorzitter van Huisartsenwachtpost Voorkempen dr. Sven Beersmans
AZ Sint-Jozef Malle V.l.n.r: hoofdarts AZ Sint-Jozef Pieter Jan Simons, penningmeester en ondervoorzitter vzw Huisartsenwachtpost Voorkempen dr. De Witte, algemeen directeur AZ Sint-Jozef Koen Vancraeynest, voorzitter van Huisartsenwachtpost Voorkempen dr. Sven Beersmans

AZ Sint-Jozef slaat handen in mekaar met lokale huisartsenkringen voor huisartsenwachtpost aan ziekenhuis

Het AZ Sint-Jozef en de huisartsenkringen Malle-Zoersel-Zandhoven en Voorkempen (Schilde-Wijnegem) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor een huisartsenwachtpost. Dat initiatief zou in het eerste kwartaal van 2021 van start gaan naast de spoeddienst van het ziekenhuis in Malle. 

De aanleiding daartoe vormde de coronacrisis. Daardoor kwam de samenwerking tussen het ziekenhuis en de huisartsenkringen Voorkempen en Malle-Zoersel-Zandhoven in een stroomversnelling. De gezamenlijke aanpak resulteerde onder meer in een pre-triagecentrum aan het ziekenhuis. Daar zorgde een snelle diagnose en staalafnames voor een efficiëntere bestrijding van het coronavirus. “De grotere verbondenheid tussen het ziekenhuis en de andere zorgverleners in de regio is iets dat we ook na de crisis willen behouden”, aldus Koen Vancraeynest, de algemeen directeur van het ziekenhuis. 

Niet in te plannen zorg optimaliseren

Door middel van een huisartsenwachtpost op de ziekenhuissite willen de huisartsenkringen - vertegenwoordigd door Huisartsenwachtpost Voorkempen vzw - en het ziekenhuis de niet in te plannen zorg voor de patiënt buiten de normale openingsuren verbeteren. “Ongeveer 80.584 inwoners over een oppervlakte van 175 vierkante kilometer zullen terecht kunnen bij de Huisartsenwachtpost Voorkempen. Dat van vrijdagavond 19 uur tot maandagmorgen 8 uur. En iedere dag voorafgaand aan een feestdag van 19 uur tot de werkdag na de feestdag 8 uur.”

De overeenkomst legt in grote lijnen vast hoe de huisartsenwachtpost wordt georganiseerd en wie welke taken op zich neemt. Die structurele verankering is een grote stap vooruit in het realiseren van een nieuwe infrastructuur. Mits goedkeuring door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) komt die op de huidige parking naast het mobiele pre-triagecentrum en de ingang van de spoeddiensten. 

Lees meer