Het rapport van het cardiologisch zorgtraject in het AZ Sint-Jozef ziekenhuis in Malle gepubliceerd door de Zorginspectie was over het algemeen heel positief.
Communicatiedienst AZ Sint-Jozef Het rapport van het cardiologisch zorgtraject in het AZ Sint-Jozef ziekenhuis in Malle gepubliceerd door de Zorginspectie was over het algemeen heel positief.

Nagenoeg perfect rapport voor cardiologisch zorgtraject AZ Sint-Jozef: “Waardering voor al onze inspanningen”

De Vlaamse Zorginspectie heeft het cardiologisch zorgtraject van het AZ Sint-Jozef na een onverwachte controle als uitstekend beoordeeld. Op de verschillende parameters scoorde het ziekenhuis in Malle erg goed: “We zijn verheugd dat we amper opmerkingen gekregen hebben”, vertelt directeur Koen Vancraeynest. 

Afgelopen week publiceerde de Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid de rapporten van de cardiale zorgtrajecten in ziekenhuizen. Op die manier wil de instelling de kwaliteit van de zorg in de Vlaamse algemene ziekenhuizen verbeteren en bewaken. Op 28 maart 2019 werd ook de hartafdeling van het AZ Sint-Jozef in Malle aan een grondige controle onderworpen. Over het algemeen was het resultaat erg positief: “We zijn heel fier. Het is toch wel een waardering voor al onze inspanningen die we doen om een zo kwaliteitsvol mogelijke zorg te leveren aan onze patiënten”, zegt Thijs Adriaensen, diensthoofd verpleegkunde bij de hart- en longafdeling van het AZ Sint-Jozef Malle.

Verschillende parameters

De Zorginspectie controleerde het cardiologisch zorgtraject aan de hand van verschillende parameters. Ten eerste bleek het team aan artsen en verpleegkundigen enerzijds en de medische permanentie anderzijds in orde. Daarnaast stond het AZ Sint-Jozef Malle garant voor een veilige zorg: pacemakers, defibrillatoren en het oproepsysteem bij een noodgeval voldeden aan de norm.

Ook de standaardprocedures bij hartpatiënten als het meten van dagelijkse pijnscores, beantwoorden grotendeels aan de norm. Enkel de zogenaamde ‘staande orders waren een probleem. Deze medische handelingen zoals het toedienen van medicatie worden na de controle van de patiënt door de arts toevertrouwd aan de verpleegkundige. Dat was bij de inspectie maar voor de helft in orde: “Dat is inderdaad zo. Maar het heeft er alles mee te maken dat net het medisch diensthoofd op pensioen was. Ondertussen is het rechtgezet en zijn we volop op zoek naar een opvolger”, licht Adriaensen toe.

Accreditatie

Dat was dan ook een van de weinige opmerkingen. Op andere vlakken was het cardiologisch zorgtraject volgens de inspectie immers volledig in orde. Een tweede check naar aanleiding van zwaarwichtige knelpunten was dan ook niet nodig: “Hopelijk kunnen we met ons goed rapport een voorbeeld zijn voor andere afdelingen. We streven immers allemaal samen naar een tweede geldige accreditatie voor vier jaar van ‘NIAZ’ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg, red.). Die zou aantonen dat we net als de voorbije jaren wel degelijk voldoen aan de normen voor een kwaliteitsvolle zorg”, besluit Adriaensen.

Lees meer