2 De pastorijtuin, waar de nieuwe dorpszaal wordt gepland.
Wanda Van Onckelen De pastorijtuin, waar de nieuwe dorpszaal wordt gepland.

Vzw OverHal vindt geen gehoor bij Raad voor Vergunningbetwistingen: bouw van nieuwe dorpszaal in pastorijtuin ligt nog altijd op tafel

De tegenstanders van de geplande nieuwe dorpszaal in de historische pastorijtuin hebben geen gehoor gevonden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die Raad heeft de procedure tot schorsing, die de burgerbeweging OverHal begin dit jaar had opgestart, verworpen. Maar de burgerbeweging blijft strijdvaardig: “We blijven wachten op de uitspraak over de nietigverklaring.”

De geplande bouw van de nieuwe dorpszaal leidt al langer tot verdeeldheid in Halle-Zoersel. De gemeente wil naast de bestaande pastorij een plek creëren waar zowel activiteiten van verenigingen als van particulieren kunnen plaatsvinden. Maar de plannen stuiten onder meer op protest van de vzw OverHal, die begin dit jaar een beroepsprocedure startte tegen de vergunning die de provincie Antwerpen aan de gemeente had verleend. OverHal vroeg naast de nietigverklaring van de vergunning ook de schorsing aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Maar nu heeft de burgerbeweging het bericht ontvangen van de Raad dat de procedure tot schorsing werd verworpen.

“Vreemde gang van zaken”

“Het belang van de vzw OverHal in de procedure tot schorsing is volgens de Raad onvoldoende aangetoond”, licht Marc De Maeseneer van OverHal toe. “De Raad heeft dus de inhoudelijke elementen die door ons werden aangebracht en de tegenargumenten van de gemeente niet geanalyseerd en heeft kortweg gesteld dat onze vzw onvoldoende heeft aangetoond welk belang we hebben om de procedure op te starten. Dat is een bijzonder vreemde gang van zaken, want in de vorige procedurestappen gold evenzeer dat iemand kon tussenkomen die een belang heeft. Wij hebben dat gedaan, hierin gesteund door de vele handtekening van medeburgers. Noch de gemeente, noch de provincie hebben in die stappen ook maar op enige manier aangegeven dat OverHal geen belang zou hebben.”

Inhoudelijke argumentatie

De actiegroep rekent nu op de procedure voor de nietigverklaring om de bouwplannen een halt toe te kunnen roepen. “We bespreken momenteel de motivering die we zullen aanhalen om het belang van OverHal hierin aan te tonen”, aldus De Maeseneer. “We zijn erg benieuwd hoe de Raad voor Vergunningsbetwistingen onze inhoudelijk argumentatie zal beoordelen, want dat is tot nog toe niet gebeurd. Dit wordt dus zeker vervolgd.”

2 De actievoerders van OverHal, hier op een archiefbeeld.
Toon Verheijen De actievoerders van OverHal, hier op een archiefbeeld.

Lees meer