3 KFC Muizen krijgt een splinternieuwe thuis: bestuurslui Jos Vermeulen, Jan Blommaerts, René De Cuyper en Pierre Claes zijn opgelucht.
David Legreve KFC Muizen krijgt een splinternieuwe thuis: bestuurslui Jos Vermeulen, Jan Blommaerts, René De Cuyper en Pierre Claes zijn opgelucht.

"Sommigen hadden hoop al opgegeven"

STAD INVESTEERT 2,5 MILJOEN EURO IN NIEUWE INFRASTRUCTUUR VOOR KFC MUIZEN

Er gaat een zucht van verlichting door KFC Muizen. Na 16 jaar heeft de voetbalclub eindelijk zekerheid over de investering van 2,5 miljoen euro door de stad in een nieuwe clubinfrastructuur. "Er waren er zelfs die niet meer geloofden dat ze de verhuis nog zouden meemaken", zegt voorzitter René De Cuyper.

De gemeenteraad keurde dinsdag een renteloze lening goed aan de landbouwfamilie Van Looy. Dankzij de steun kan het landbouwbedrijf haar activiteiten verhuizen van Muizen naar Boortmeerbeek, nodig voor de ontwikkeling van woonuitbreidingsgebied Spreeuwenhoek.


"Ik ben blij dat we dit kunnen doen, want het voorbestaan van dit familiale landbouwbedrijf zou anders in het gedrang komen", zegt schepen van Sport Walter Schroons (CD&V).

3 Twee impressies van de nieuwe gebouwen van KFC Muizen.
repro David Legreve Twee impressies van de nieuwe gebouwen van KFC Muizen.

Kunstgrasvelden

Maar ook voor voetbalclub KFC Muizen in de Lotelingstraat is het goed nieuws. De club moet immers wijken voor de bouw van woningen en krijgt nu de beschikking over de naastliggende gronden van de landbouwer. Bedoeling is om op maandag 24 april te starten met de grondwerken. Daarna volgen tegelijk de aanleg van de kunstgrasvelden en - centraal tussen de grasmatten - de bouw van de kleedkamers met daar boven op de cafetaria. Zonder onvoorziene omstandigheden zal de site volgens de schepen aangelegd zijn tegen het voorjaar van 2018.


"De spelers, supporters en bestuur van KFC Muizen hebben afgelopen jaren veel geduld gehad. Door een aantal procedures - buiten de wil van de stad om - heeft de verhuis veel tijd in beslag genomen", aldus Schroons. Dat 'veel geduld' is een understatement. De 250 leden zitten al jaren in onzekerheid. "Het is intussen zestien jaar geleden dat burgemeester Bart Somers hier de mensen bijeen heeft geroepen om te zeggen dat er een nieuwe wijk ging komen. De eerste jaren was er nog geen sprake van dat wij weg moesten, daarna wel", vertelt De Cuyper.


KFC Muizen was ook geen vragende partij voor een verhuis. Zeker de oudere supporters wilden blijven op de plaats waar de club al sinds 1939 voetbalt. Gaandeweg raakten de leden overtuigd van de meerwaarde van het project, om vervolgens weer het geloof te verliezen. "De onzekerheid werd op het einde heel moeilijk. Het was een rollercoaster. Op de duur geloofden sommige eenvoudigweg niet meer dat het nog goed zou komen. Er waren er die zegden: 'Dit maken we niet meer mee'. Probleem was ook dat we met de rug tegen de muur stonden. Moesten we nog investeren in de velden en lokalen als we toch verhuisden? Gelukkig zijn onze kleedkamers en kantine van 1991 en 1997, naar voetbalnormen nog redelijk recent. Maar onderhoud je dat niet, dan gaat het snel bergaf."


Hij is dan ook wat tevreden dat de verhuisbelofte eindelijk in de praktijk wordt omgezet. Hij gelooft in een gouden toekomst voor zijn club. "Als voetbalclub helemaal opnieuw mogen beginnen, het is weinig clubs gegeven. We krijgen een unieke kans. Bovendien gaan we met al die nieuwe huizen heel gemakkelijk nieuwe spelers kunnen rekruteren."

3
repro David Legreve

Lees meer