Fietsersbond: "Vorm álle hoofdassen in centrum om tot fietsstraten"

De Mechelse afdeling van de Fietsersbond heeft gisteravond een visietekst voorgesteld. Volgens de vereniging kan het stadsbestuur veel meer doen om het gebruikers van tweewielers gemakkelijker te maken.

In haar visietekst roept de Fietsersbond het volgende stadsbestuur op om werk te maken van een logische ruimtelijke ordening en een doordacht wegennetwerk, van veilige, comfortabele en duidelijke weginfrastructuur, van een nieuw parkeerbeleid met meer aandacht voor fietsen, en van een fietsvriendelijk verkeersbeleid. Dat doet ze aan de hand van 29 concrete uitgewerkte actiepunten. De slimmere spreiding van woon-, werk-, ontspannings- en dienstenfuncties om zo meer mensen op de fiets te krijgen is een voorstel, de omvorming van de vesten tot groene boulevards waar het STOP-principe geldt, een tweede. Een derde voorstel is om de parkings in het centrum voor te behouden voor bewoners en fietsers. Alle hoofdassen in de binnenstad moeten fietsstraten worden, met vlakke stroken voor fietsers in plaats van kasseien. Verder vraagt de Fietsersbond onder meer een échte fietssnelweg (onder meer zonder kruispunten), meer fietsenstallingen en het eerst sneeuwvrij maken van voet- en fietspaden en dan pas van autowegen. Voorzitter Luc Van Espen: "Ik ga niet zeggen dat er deze bestuursperiode geen vooruitgang werd geboekt - er kwamen meer stallingen en hier en daar een fietspad - maar soms moeten we toch op dezelfde nagel blijven kloppen. Van de 125 aangekaarte knelpunten op de weg blijven er nog 75 over." (WVK)

Lees meer