2 Aartsbisschoppelijk domein in Mechelen
© Bart Leye Aartsbisschoppelijk domein in Mechelen

Provincie kondigt nieuwe werken aartsbisschoppelijke tuin aan: nieuwe brug, poort en ‘HA-HA-muur’

Het provinciebestuur zet een nieuwe stap in de heraanleg van de tuin van het aartsbisschoppelijk Paleis in Mechelen. Op de laatste provincieraad werd het ontwerp van de nieuwe werken aangekondigd.

Het aartsbisschoppelijk Paleis en de bijhorende tuin werden al in 1818 in beheer gegeven aan de provincie Antwerpen. Binnen de plannen van een globale renovatie en restauratie van het aartsbisschoppelijk Paleis, boog de provincieraad zich op donderdag over het ontwerp van de tuin. In het ontwerp is de integrale restauratie van de groenaanleg, paden, bloemperken en bomen voorzien. Er komt een nieuwe brug en poort, verlichting rondom het brevierpad, een tuinberging met toilet, en de boomgaard wordt volledig heraangelegd. 

HA-HA-muur

Men maakt ook werk van de komst van een ‘HA-HA-muur’. “Oorspronkelijk sneed de Melaan de tuin in twee delen, tot deze in 1914 gedempt werd. Na een grondig onderzoek bleek een openlegging van de vliet onmogelijk gezien de hoofdriolering zich in de historische bedding bevindt en 100-jarige bomen gekapt moesten worden”, zegt gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA). “Als historische verwijzing is er daarom geopteerd voor de latere aanleg van een HA-HA-muur tussen het publieke en private deel van de tuin. Dit is een muur verzonken in een gracht, een landschappelijk element dat voorkomt in landschapstuinen. Enerzijds biedt dit een afscheiding zonder het doorzicht in de tuin te verstoren, anderzijds is er een visuele verwijzing naar de Melaan.” 

Groene stilteplek

De provincie Antwerpen, dat een beheersplan van twintig jaar heeft opgesteld, investeert 7,5 miljoen euro in het gebouw en de tuin, waarvan 600.000 euro voor de tuin geraamd wordt. “Een investering die zich niet beperkt tot louter de restauratie van de tuin, maar tot een verbetering van de leefomgeving in het centrum van Mechelen. Zeker omdat de tuin sinds vorig jaar ook een toegankelijke, groene stilteplek voor de Mechelaar is geworden. Daartoe werd al een extra toegangspoort in de Schoutestraat voorzien”, klinkt het. De uitvoering van de werken is afhankelijk van de omgevingsvergunning. De provincie hoopt te kunnen starten in oktober van dit jaar. 

2 Luk Lemmens (N-VA).
David Legreve Luk Lemmens (N-VA).

Lees meer