4 De NMBS Parking aan de Postzegellaan in Mechelen
David Legreve De NMBS Parking aan de Postzegellaan in Mechelen

Tijdelijke buurtparking biedt parkeerders aan Sporting veilig alternatief

De stad Mechelen neemt een terrein van de NMBS aan de Postzegellaan in concessie ten behoeve van onder meer Sporting Mechelen. Het zal dienstdoen als tijdelijke buurtparking in afwachting van definitieve parkeerplaatsen in de Colomalaan.

Ten gevolge van de werken aan de Tangent aan het kruispunt met de Jubellaan gingen heel wat parkeerplaatsen verloren. De tijdelijke buurtparking met 93 plaatsen moet de gebruikers soelaas bieden. “Vaak wordt er geparkeerd langsheen de openbare weg, wat voor een onveilige situatie zorgt voor de activiteiten in de buurt, de fietsers en voetgangers”, vertelt mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke.

Het terrein zal vanaf september in gebruik worden genomen. Er komt eenzelfde regime als op de Postzegellaan. Het in- en uitrijden voor het autoverkeer zal gebeuren via een nieuwe toegang tot het terrein. De stad betaalt de NMBS ruim 8.000 euro voor het gebruik.

In de eindfase van de werken aan de Tangent, eind 2021 of begin 2020, wordt in de Colomalaan een nieuwe buurtparking aangelegd met een 70-tal plaatsen.

4 Een kaartje met daarop de locaties van de parkings.
Stad Mechelen Een kaartje met daarop de locaties van de parkings.
4 De NMBS Parking aan de Postzegellaan in Mechelen
David Legreve De NMBS Parking aan de Postzegellaan in Mechelen
4 De NMBS Parking aan de Postzegellaan in Mechelen
David Legreve De NMBS Parking aan de Postzegellaan in Mechelen

Lees meer